Predikers


Pastore Willem en Alet Franck

Past. Willem en Alet FRANCK het beide in Maart 1991 in die Volle Evangelie Kerk, Pretoria-Noord tot bekering gekom. Kort daarna het Past. Willem sy pastorale studies begin, en na die voltooiing daarvan verder studeer en in 2009 sy doktorsgraad in teologie deur NEW WORLD MISSION DUNAMUS INTERNATIONAL UNIVERSITY verwerf. Terselfde tyd het sy vrou Alet ook haar Pastorale Bedieningskunde diploma deur NWMDIU verwerf. Daarna het past Willem en Alet kennis gemaak en betrokke geraak met "Musterion, die Bediening van Genade" en "Grace Ambassadors" en vandaar is hulle absolute "Mid-Acts, Dispensasional, Pauline, Right Dividing" verkondigers van die Woord. Past. Willem en Alet is ook die stigters, direkteure en Presiderende pastoorspaar van NIKOS Gemeente. Nikos Gemeente is 'n "Mid-Acts, Dispensasional, Pauline, Right Dividing" Gemeente.


Pastore Roelf en Theresa Schoeman

Pastoor Roelof en Theresa SCHOEMAN het opgegroei in die Volle Evangelie Kerk, Pretoria-Noord. Daar het Past. Roelof sy pastorale studies begin, en na die voltooiing daarvan verder studeer en in 2009 sy Meestersgraad in Pastorale-bedieningskunde deur NEW WORDLD MISSION DUNAMUS INTERNATIONAL UNIVERSITY verwerf. Terselfde tyd het sy vrou Theresa ook haar Pastorale Bedieningsdiploma deur NWMDIU verwerf. Past. Roelof en Theresa het ‘n groot ywer vir die kinderbediening, evangelisasie en die sendingveld. Hulle was vir ‘n tydperk van vyf jaar in Maun, Botswana werksaam, en was gedurende daardie tydperk ook deeltyds betrokke in die sendingsveld. Pastoor Roelof en Theresa mede stigters van Nikos gemeente. Hulle is ook ons Sondagskoolsuperintendente.


Agtergrond


In Julie 2008 het 'n klein groepie mense in ‘n kleuterskoolsaal in Pretoria-Noord begin dienste hou. Vandaar het ons begin gegroei en uiteindelik moes ons verhuis na 'n groter perseel. Dit was 'n reuse stap vorentoe en ‘n magtige oorwinning (Grieks: nikos) vir die koninkryk van God. Dit is dan ook waar ons naam "Nikos Gemeente" vandaan kom. Op 11 Januarie 2009 het ons eerste geskiedkundige openingsdiens plaasgevind en so is Nikos Gemeente gebore.

Nikos Gemeente het met die genade van die Here gegroei en is vandag ‘n gevestigde gemeente vir die hele familie. In die lig hiervan sal NIKOS Gemeente op die Here bly vertrou, Sy Woord eer en al die wonderlike families wat Hy aan ons toevertrou het versorg. Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. AMEN. DANKIE VIR NIKOS JESUS.