Predikers


Pastore Willem en Alet Franck

Past. Willem en Alet FRANCK het beide in Maart 1991 in die Volle Evangelie Kerk, Pretoria-Noord tot bekering gekom. Kort daarna het Past. Willem sy pastorale studies begin, en na die voltooiing daarvan verder studeer en in 2009 sy doktorsgraad in teologie deur NEW WORLD MISSION DUNAMUS INTERNATIONAL UNIVERSITY verwerf. Terselfde tyd het sy vrou Alet ook haar Pastorale Bedieningskunde diploma deur NWMDIU verwerf. Daarna het past Willem en Alet kennis gemaak en betrokke geraak met "Musterion, die Bediening van Genade" en "Grace Ambassadors" en vandaar is hulle absolute "Mid-Acts, Dispensasional, Pauline, Right Dividing" verkondigers van die Woord. Past. Willem en Alet is ook die stigters, direkteure en Presiderende pastoorspaar van NIKOS Gemeente. Nikos Gemeente is 'n "Mid-Acts, Dispensasional, Pauline, Right Dividing" Gemeente.


Pastore Roelf en Theresa Schoeman

Pastoor Roelof en Theresa SCHOEMAN het opgegroei in die Volle Evangelie Kerk, Pretoria-Noord. Daar het Past. Roelof sy pastorale studies begin, en na die voltooiing daarvan verder studeer en in 2009 sy Meestersgraad in Pastorale-bedieningskunde deur NEW WORDLD MISSION DUNAMUS INTERNATIONAL UNIVERSITY verwerf. Terselfde tyd het sy vrou Theresa ook haar Pastorale Bedieningsdiploma deur NWMDIU verwerf. Past. Roelof en Theresa het ‘n groot ywer vir die kinderbediening, evangelisasie en die sendingveld. Hulle was vir ‘n tydperk van vyf jaar in Maun, Botswana werksaam, en was gedurende daardie tydperk ook deeltyds betrokke in die sendingsveld. Pastoor Roelof en Theresa mede stigters van Nikos gemeente. Hulle is ook ons Sondagskoolsuperintendente.


Pastore Hannes & Amanda Olivier

Pastoor Hannes en Amanda het opgegroei in die NG Kerk. Past. Hannes het in 1989 en Amanda 1981 tot geloof gekom. Na vele omswerwing in die soeke na die waarheid ontmoet hy in 1990 Dominee Kobus Swartz en Reverend Phillip du Plessis van Grace Berean Church Pretoria, en maak kennis met die wonderlike Evangelie van die Genade van God en die Woord reggesny. Hy voltooi sy studies onder die Association of Berean Fellowships Wordwide en word in 1997 aangestel as die “Assistant Minister” van Grace Berean Church Pretoria. In 2002 word hy georden deur die Association of Berean Grace Ministries in South Africa as Reverend (Dominee) en voltydse leeraar van Grace Berean Chrurch Pretoria. In hierdie tyd in samewerking met Reverend Daniël Sidebottom, Reverend Steven Thobela van Association of Berean Fellowships Wordwide en Grace Berean Church bestuur en lede plant hulle kerke in Soweto, Shosanguve, Mpumulanga. Ook neem Dominee Hannes Olivier na die terug keer van Reverend Sidebottom na Amerika die bestuur van die Grace Bible School oor. Grace Berean Church se naam is later verander na Woord en Waarheid Gemeente. In Maart 2018 neem Woord en Waarheid Gemeente onderleiding Past.Hannes Olivier die besluit om kragte saam te snoer met Past.Willem Franck en die Nikos Gemeente in Pretoria. Met ‘n passie vir God se Woord en Sy mense glo hulle dat hulle en die net so passievolle lede van die Liggaam van Christus saam ‘n wonderlike diens aan die Here en Sy mense kan bied in hierdie gemeenskap.


Agtergrond


In Julie 2008 het 'n klein groepie mense in ‘n kleuterskoolsaal in Pretoria-Noord begin dienste hou. Vandaar het ons begin gegroei en uiteindelik moes ons verhuis na 'n groter perseel. Dit was 'n reuse stap vorentoe en ‘n magtige oorwinning (Grieks: nikos) vir die koninkryk van God. Dit is dan ook waar ons naam "Nikos Gemeente" vandaan kom. Op 11 Januarie 2009 het ons eerste geskiedkundige openingsdiens plaasgevind en so is Nikos Gemeente gebore.

Nikos Gemeente het met die genade van die Here gegroei en is vandag ‘n gevestigde gemeente vir die hele familie. In die lig hiervan sal NIKOS Gemeente op die Here bly vertrou, Sy Woord eer en al die wonderlike families wat Hy aan ons toevertrou het versorg. Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. AMEN. DANKIE VIR NIKOS JESUS.