Nikos Gemeente Kamp

Nikos Gemeente Kamp

(18) 19 - 22 (23) April 2019
Graskop & Sabie

Email nikosend@gmail.com vir enige navrae

Download vorms Lees meer...


Sondae - Oggend Diens

Die Sondag by Nikos
Pastoor Willem Franck
Tema: Satan Se Aanslag
In die tyd van Noag was daar REUSE op die aarde en ook daarna...
24 Maart 2019
09:00 by Nikos Kerk

Oggend diens + Kinderkerk

Kontak Pastoor Willem vir enige navrae
082 925 3034


Woensdag - Bybel Studie

IN DIE NOORD - Pastoor Hannes Olivier
Tyd: 19h00 - 20h00

IN SINOVILLE - Pastoor Willem Franck
Tyd: 19h00 - 20h00

Preekbeurt
Kan Moontlik Verander

14 April 2019
Prediker: N/A

Aktiwiteite

10 April 2019
Bybel Studie
IN DIE NOORD
Pastoor Hannes Olivier

10 April 2019
Bybel Studie
IN SINOVILLE
Pastoor Willem Franck

17 Maart 2019
Bybel Studie
IN DIE NOORD
Pastoor Hannes Olivier

17 Maart 2019
Bybel Studie
IN SINOVILLE
Pastoor Willem Franck

18-22 April 2019
Nikos Gemeente Kamp
Graskop / Sabie