Conradt Engelbrecht
Die Onse Vader Gebed
Julie 25 at 1:10pm

“So moet julle dan bid ... gee ons vandag ons daaglikse brood” (Mat 6:11).

Die Onse Vader gebed het niks met ons in die bedeling van genade te doen nie.
Die inhoud van die gebed is nie van toepassing in die bedeling van genade nie.
Die Onse Vader het egter alles te doen met Israel se profetiese program.

Die apostel Paulus, ons apostel, sê as ons wil eet moet ons werk! (2 Thess 3:10).
In vandag se teksvers het Jesus vir die Israeliete gesê om te bid vir hulle daaglikse brood. Hoekom die verskil?

Die brood waarna Jesus in ons teksvers verwys kom ooreen met die manna (brood) wat God uit die hemel laat reën
het vir Israel terwyl hulle in die woestyn geswerf het. Vir veertig jaar, terwyl Israel in die woestyn was,
het God hulle met manna en kwartels gevoed (Ex 16:4-36). Daar sal weer ‘n tyd in die toekoms aanbreek wanneer God Israel wonderbaarlik uit die hemel sal voed.

In die middel van die 7 jaar van die groot verdrukking, ten minste twee en veertig maande ná die wegraping,
sal die antichris sy verbond (vredesresolusie) verbreek wat hy met Israel sal aangaan aan die begin van die groot verdrukking (Dan 9:27).
Wanneer dit gebeur sal ‘n gelowige oorblyfsel van Israel volgens Matthéüs 24:15-21 na die woestyn in die Jordaanvallei, noord van Jerusalem, vlug.
Jesus sê hulle moet geen voedsel, klere of enigiets met hulle saamneem nie.

Volgens Openbaring 12:6 sal die vrou (oorblyfsel van Israel) na die woestyn vlug,
“waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank”.
Net soos God die volk in die woestyn vir veertig jaar wonderbaarlik uit die hemel gevoed het met manna en kwartels,
sal God hierdie gelowige oorblyfsel van Israel voed en vir die antichris wegsteek.
Die “verborge manna” van Openbaring 2:17 sal vir twee en veertig maande uit die hemel voorsien word.

Gelowiges wat nalaat om die Bybel op ‘n dispensasionele wyse te bestudeer is besig om in onkunde ‘n gebed te bid wat nie op hulle van toepassing is nie.
Ons het geen nodigheid om te bid vir ons daaglikse brood nie. God sal nie in die bedeling van genade enigiemand met manna en kwartels uit die hemel voed nie.

Moenie soos dit in godsdienstige kringe ‘n gewoonte is Israel se gebed elke Sondag in die kerk herhaal nie.
Stel jou beproef voor God “as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny” (2 Tim 2:15).