Conradt Engelbrecht
Die Satan is Listig
Julie 27 at 1:25pm

“sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering,
deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring” (Ef 4:14).

Die Griekse woord ‘panourgia’ wat in ons Afrikaanse Bybel vertaal is met die woord “listiglik” kom op nog vier ander plekke in die Bybel voor.
Dit is die moeite werd om dit op te soek.
Jesus het die listigheid van die owerpriesters en die skrifgeleerdes geken wat Hom probeer uitoorlê het.
“Maar Hy het hulle listigheid (‘panourgia’) bemerk en vir hulle gesê: Waarom versoek julle My?” (Luk 20:23).

In 1 Korinthiërs 3:19 het Paulus geskryf: “Hy (God) wat die wyse mense in hulle listigheid (‘panourgia’) vang”.
In 2 Korinthiërs 4:2 lees ons: “Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen,
en ons wandel nie in listigheid (‘panourgia’) of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring,
beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan”.

In 2 Korinthiërs 11:3 lees ons: “Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid (‘panourgia’) bedrieg het,
julle sinne so miskien bedorwe kan raak , vervreemd van die opregtheid teenoor Christus”.

God het Lucifer (Satan) “vol wysheid en volmaak in skoonheid” geskape (Eseg 28:12).
Hy was so intelligent dat hy Eva so ver gekry het om God se woord in twyfel te trek.
“Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het” (Gen 3:1).
Satan is listiger as enige persoon, selfs listiger as die charismatiese predikers van vandag.

Satan het deur die eeue baie listige planne ontwikkel om die sondaar, en baie geredde mense, weg te hou van die suiwer evangelie van die genade van God.
Hy gebruik hoë profiel godsdienstige leiers, kerkvaders, predikante en teoloë om sy program van bedrog en leuens te bevorder.
Hy het 6 000 jaar se ondervinding daarmee.
Sy grootste oorwinning tot op hede is om vals vertalings van die Bybel voort te bring.
Hy het tot ‘n groot mate daarin geslaag om die liggaam van Christus te oortuig om hierdie verdraaide vertalings van die woord van God as die Bybel te aanvaar.

Ek wil die kinders van die Here versoek om slegs die 1933/53 (ou) Afrikaanse vertaling van die Bybel te gebruik.
Indien jy Engels verkies is daar net een Bybel wat ek aanbeveel ... die King James Version.
Al die ander vertalings is verdraaide weergawes van die woord van God!