Conraad Engelbrecht

Follow on Facebook
Moses, n Tipe van Christus
Julie 22 at 8:14am

“Hierdie Moses wat hulle verloën het deur te sê: Wie het jou aangestel as ‘n owerste en regter?
— hom het God as owerste en verlosser gestuur deur die hand van die Engel wat aan hom verskyn het in die doringbos” (Hand 7:35).

Moses is ‘n tipe van Jesus Christus.
Dit wat Moses op bevel van God vir Israel gedoen het, is tiperend van dit wat Jesus Christus ongeveer 1 500 jaar later vir Israel gedoen het en wat Hy in sy wederkoms vir hulle sal doen.

Toe Moses die Israeliete die eerste keer wou help het hulle hom verwerp.
Ons teksvers haal die woorde van ‘n Israeliet aan in Exodus 2:14 wat vir Moses gevra het: “Wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel?”.
Omdat Moses ‘n Egiptenaar doodgeslaan het in sy poging om die Israeliete te help, moes Moses vir veertig jaar uit Egipte vlug.
Na die veertig jaar het die HERE aan Moses in die brandende doringbos verskyn en hom meegedeel dat hy Israel uit Egipte sou lei (Exodus hoofstuk 3).
Moses het in die geloof teruggekeer na Egipte en Israel uit Egipteland bevry soos Jesus Christus Israel eendag sal bevry uit die slawerny van die satan.

Toe Jesus die eerste keer vir Israel gekom het, het hulle Hom ook verwerp.
“Hy het na sy eiendom (Israel) gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie” (Joh 1:11).
Die Joodse priesters het gesê: “Ons het geen koning behalwe die keiser nie” (Joh 19:15).
Jesus is op versoek van sy eie mense deur Romeinse soldate gekruisig.
In Handelinge hoofstuk 1 het Jesus Christus, as Koninklike uitgewekene,
opgevaar na die hemel waar Hy tot vandag sit aan die regterhand van sy Vader.

Moses het Israel vir veertig jaar verlaat. Christus het Israel nou al vir bykans 2 000 jaar verlaat.
Jesus Christus sal in die wederkoms terugkeer om Israel te verlos van haar sondes,
van die mag van die satan en van die oorheersing van die heidennasies (Jes 59:20-21; Jer 31:34; Rom 11:26-29).
Hierdie keer sal die gelowige oorblyfsel van Israel Hom as hulle Messias en Koning aanneem en sal Hy sy millennium koninkryk oprig (Sag 12:10; 13:8-9; Hand 3:19-26).

Soos Moses vir Israel na die beloofde land gelei het sal Jesus Christus vir Israel eendag na dieselfde land lei om vir ewig daar te woon.