Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Ons Almal is Sondaars
Julie 27 at 8:56am

“Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.
Want nouliks sal iemand vir ‘n regverdige sterwe — vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe —
maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Rom 5:6-8).

Die woord ‘godsdiens’ kom van die Latynse woord ‘religio’ wat beteken ‘om weer gebind te wees’.
Godsdiens is die mensdom se poging om deur godsdienstige rites en prestasies hulle weer aan God te verbind.
Godsdiens kom eintlik neer op selfregverdiging!

Ons kan nie werk of presteer om die ewige lewe te bekom nie, want ons verbreek altyd die eenvoudigste reëls wat God vir ons stel.
Een leuen, een vloekwoord, een begeerte, ens. Sonde veroorsaak dat ons nooit God se standaard van geregtigheid kan bereik nie.

‘n Ateïs lyk boos in vergelyking met ‘n kerklidmaat. Net so lyk ‘n dierbare, ou dame nie so sondig soos ‘n tronkvoël nie.
Jy lyk dalk nie so sondig soos ander mense nie en daar is selfs mense wat lyk of hulle heeltemal geen sonde het nie! Dit maak nie saak hoe ons lyk nie,
ons is almal sondaars wanneer ons gemeet word aan God se volmaakte standaard van geregtigheid.

“want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom 3:23).
“Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie” (Rom 3:10).

Ons is nie aanvaarbaar vir God soos ons is nie.
Ons mag dalk beter presteer as ander, maar dit sal nooit goed genoeg wees vir God nie.
Moenie wanhopig word nie. Daar is goeie nuus vir my en jou en vir elke ander mens op aarde.

Jesus Christus het alreeds 2 000 jaar gelede betaal vir al jou leuens en diefstalle en vloekwoorde en begeertes.
Dit gaan nie meer vir God oor jou sondes nie, want dit is alreeds betaal.
Dit gaan nou oor die vraag of jy die losprys wat Hy namens jou betaal het, sal aanvaar, of nie.
As jy dit nie wil aanvaar nie, sal jyself daarvoor moet betaal, nie hier op die aarde nie, jy sal daarvoor moet betaal in die tweede dood,
die ewige vuurpoel wat met swawel brand en waar jy dag en nag gepynig sal word tot in alle ewigheid (Openb 19:20; 20:10,14).

Die enigste manier vir ons sondige mense om die geregtigheid van God te ontvang is om met dankbaarheid te aanvaar dat Christus vir ons gesterf het,
dat Hy ons sondeskuld namens ons vereffen het.
Wat van jou? Is jy al aangetrek met die geregtigheid van God?