Willem Franck

Follow on Facebook
Een Geloof
Augustus 5 at 7:50am

Paulus praat van "een geloof", nie van verskillende gelowe, leerstellings, kerkdogma, of hoe ek of jy die Skrif verstaan nie.

Die "waarheid" wat aan hom geopenbaar is is die "een geloof" vir ons om te glo in hierdie dispensasie van genade (Ef. 3:2; Kol. 1:25).
Hierdie "een geloof" wat aan Paulus geopenbaar is die gesonde leer,
en moet toevertrou word "aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer" (2 Tim. 1:13).
Paulus het hierdie leer nie van die aardse Christus of die 12 apostels ontvang nie,
maar van die hemelse Christus. Hy bevestig duidelik "dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie.

Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus" (Gal. 1:11-12),
en in 1 Kor. 14: 37 stel hy dit duidelik "As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is,
moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is".

God se waarheid en die "een geloof" waarvolgens ons moet lewe in hierdie dispensasie van genade word alleenlik gevind in Paulus se briewe,
Romeine tot Filemon.

Die boek van Romeine is die fondasie waarop ons geloof gebou moet word, en ons moet dit progresief en opvolgend deurwerk tot by Filemon.
Die instruksies wat ons in hierdie boeke vind sal goddelike opbouing en geestelike volwassenheid bewerk in ons daaglikse Christelike wandel,
en jou anker in die gesonde leer wat Paulus vir die liggaam van Christus ontvang het.
Ons val nie meer rond en bond tussen die twee buite blaaie van die Bybel nie -
ons is volwasse gelowiges wat die Woord van die waarheid reg sny (2 Tim. 2:15).
Ons moet "sny" (verdeel) om die "een geloof" van die ander te onderskei.

<