Willem Franck

Follow on Facebook
Christelike Wandel
24 Oktober at 09:23

Hierdie prentjie is nie net 'n goeie uitbeelding van hoe 'n nuwe week lyk uit die oogpunt van 'n Maandag oggend nie.
Dis ook 'n goeie voorbeeld van my Christelike wandel...vanuit 'n moeilike wettiese self doen, moet presteer godsdiens,
tot die ontdekking van die ware evangelie van genade en vryheid.

Dank God my oë het oopgegaan, maar ek moes eers leer wat 2 Tim. 2:15 regtig beteken.
Die oomblik toe ek verstaan dat "reg sny" beteken "om te verdeel / onderskeid te maak",
toe eers het ek besef alhoewel die hele Woord VIR ONS geskryf is (2 Tim. 3:16), is alles nie AAN ONS geskryf nie.
Die grootste deel is aan Israel geskryf en handel oor hulle geskiedenis en God se handeling met hulle.
Die res is direk aan ons as die liggaam van Christus gerig.

Skielik was baie dinge vir my duidelik. Ek kon ook die verskil sien tussen:
1. lsrael se profetiese program en die liggaam van Christus se verborgenheidsprogram.
2. Die ou dispensasie van die wet en die nuwe dispensasie van die genade van God.
3. Israel se evangelie van die wet en die liggaam van Christus se evangelie van die genade van God.
4. Israel se toekoms en ons as die liggaam van Christus se toekoms.
5. Israel se ewige erfenis en ons as die liggaam van Christus se ewige erfenis.

Die oomblik toe ek wakker skrik het ek met 'n spoed UIT Israel se wettiese program uitgespring
(wat God betendien tydelik opgeskort het omdat Israel Christus verwerp het),
BINNE IN die genade program in wat God ingestel het waar daar nou nie meer Jood of heiden is nie,
maar ons is almal een in Christus Jesus.
Hierdie program was so kosbaar dat God dit deur al die eeue 'n geheim IN Homself gehou het (Efes. 3:9).
Op die regte tyd het die verheerlikte hemelse Christus dit direk aan die apostel Paulus geopenbaar om aan ons as die liggaam van Christus te gee.

Nou is ek op die afdraende pad waar ek God waarlik kan geniet in die vryheid en genade waartoe Hy my geroep het.
Paulus se briewe, Romeine tot Filemon spreek alles van die openbaring van hierdie geheim (Rom. 16:25-26; Efes. 3; Kol. 1:24-27; 1 Kor. 2:7-9).
Hierdie briewe wat vroeër onbekend was aan almal is die enigste briewe in die hele Bybel wat direk aan ons as die
liggaam van Christus in die dispensasie van die genade van God geskryf is. Die res handel oor Israel se geskiedenis en God se handelinge met hulle.

Los Israel se wette en instellings...dis nie joune nie...moenie hulle pos steel nie!
Al is daar 'n miljoenrand tjek in hulle posbus gaan dit jou niks help nie want dis nie aan jou uitgemaak nie!
Al Israel se tjeks (beloftes en seeninge) sal buitendien eers in die Millennium aan hulle uitbetaal word wanneer hulle hulle Messias aanvaar het.
Hulle moet eers hulle Messias aanvaar voor hulle hul erfporsie kan kry.

Die goeie nuus is...die dag toe ons gelowig geword het, het ons tjek reeds uitbetaal - ons is reeds vergewe, versoen,
is regverdig en heilig verklaar, is verseël met die Heilige Gees (Efes. 1:13)
en ons is reeds geseën met alle geestelike seëninge in die hemele (Efes. 1:3). Glo dit, leef dit en geniet dit.
Moenie dat kerke pakke van wette en sakramente saampak en op jou skouers plaas nie.
Gooi daai goed af. Ons lewe NA die kruis...nie VOOR die kruis nie!!!