Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Israel Sal Bymekaar Gemaak Word
30 December 2016 at 10:14am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“En die HERE jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het,
en jy sal dit in besit neem; en Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders” (Deut 30:5).

In 1948 het Israel weer ‘n nasie in ons moderne era geword.
Was dit die vyeboom van Matthéüs 24:32-34 en Lukas 21:29-32 wat gebod het?
Is God besig om vandag Jode wat verstrooi is op ‘n bonatuurlike wyse na Palestina te lei?
Daar is baie gelowiges wat dit as ‘n feit verkondig, maar eintlik is dit denominatiewe sensasie wat geskep word.
Die teksvers verwys na gebeure in die profetiese program, nie in die bedeling van genade nie!

God se woord leer vir ons dat die profetiese program onderbreek is in die bedeling van genade en
dat nasionale Israel vandag verblind is (Rom 11:11-12, 15, 25).
Israel is in hierdie bedeling “Lo-Ammi” (nie my volk nie) (Hos 1:9).
Israel se blindheid is egter net tydelik.
Wanneer ons program, die verborgenheidsprogram (bedeling van genade),
met die wegraping beëindig word, sal die profetiese program van Israel weer voortgesit word.

Eers dán, wanneer die profetiese program weer in werking is, sal Israel die land wat God aan haar belowe het in besit neem.
As profesie sedert 1948 vervul is met die Jode wat teruggekeer het na Israel beteken dit dat die wegraping alreeds plaasgevind het.
Dan beteken dit verder dat ons nou in die groot verdrukking lewe,
vir langer as 60 jaar reeds. Nee vriende, wat in Israel sedert 1948 gebeur het, het niks met OT profesie te doen nie.

Met die wederkoms sal Christus die koninkryk vir Israel oprig.
Israel sal herstel word en die beloofde land in besit neem (Hand 3:19-26; Rom 11:26-29).
In daardie dag sal die Here vir Israel sê:

“Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie.
Maar jy sal genoem word: my welbehae, en jou land: die getroude;
want die HERE het ‘n behae in jou, en jou land sal getroud wees” (Jes 62:4).

Die gelowige oorblyfsel van Israel sal eendag die land in besit neem wat God aan haar belowe het.
Dit sal plaasvind sonder ons hulp, ons fondse en ons gebede.
Dit sal plaasvind omdat God so in sy profetiese woord gesê het.
God self sal die oorblyfsel van Israel wat die groot verdrukking oorleef bymekaar maak
en oornag op ‘n wonderbaarlike wyse na Israel bring (Deut 30:1-5; Jer 23:1-6; 30:3; Eseg 34:11-16; 36:24-38; 37:21-23).

Die gelowige oorblyfsel sal eers ná die wegraping van die liggaam van Christus
bymekaar gemaak word uit die nasies waarheen hulle verstrooi is.
Die klomp Jode wat sedert 1948 in Israel woon is alles behalwe die gelowige oorblyfsel van Israel.
Hulle erken nie eers as ‘n nasie dat Jesus van Násaret die Christus is nie!