Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Vrede op Aarde
24 December 2016 at 09:34am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid — dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barendsnood ‘n swanger vrou,
en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie” (1 Thess 5:3).

Wêreldvrede.
Dit is waarna die wêreld smag.
Veral in die Midde-Ooste met die Israel konflik wat reeds sedert 1948 woed.
Sal daar ooit vrede kom? Volgens vandag se teksvers sal daar wel ‘n tyd van vrede en voorspoed aanbreek.
Die eerste tydperk van vrede sal deur die antichris bewerkstellig word.
Daarna sal Jesus Christus vir ‘n duisend jaar lank vrede op die aarde bring.

Die mensdom sal dink die kort rukkie wat die antichris vrede op die aarde bewerkstellig is die duisend jaar
van vrede wat Jesus Christus met sy wederkoms sal bring. Hulle sal die antichris met Christus verwar.
Die profeet Daniël het geskryf die antichris “sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit” (Dan 9:27).
Die boek Openbaring sê die een week sal sewe jaar lank wees (twee tydperke van 1 260 dae elk) (Openb 11:3; 12:6).

Die sewe jaar sal begin wanneer die satan die antichris sal gebruik om met baie lande ‘n vredesverbond te sluit
wat vyandigheid tussen Israel en sy vyande in die Midde-Ooste sal beëindig.
Israel (die ongeredde Israel) sal die antichris as hulle messias (vredevors) beskou en dink hulle aardse koninkryk,
waarvan die OT profete so baie geprofeteer het, het aangebreek.
Jeremia het byvoorbeeld die volgende geprofeteer oor die koms van die Messias:

“In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon;
en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID” (Jer 23:6).

Ongeredde Israel sal die antichris as Jesus Christus aanbid en as hulle koning aanvaar (Joh 5:43).
Daar sal vir drie en ‘n half jaar vals vrede in die Midde-Ooste wees.
Na drie en ‘n half jaar sal dinge drasties verander!
Die ware motief van die antichris sal skielik geopenbaar word
wanneer hy die vredesverbond met Israel verbreek en die tempel (wat in die eerste helfte weer in Jerusalem herbou sal word) ontheilig.
Hy sal die Israeliete begin vervolg en ‘n Joodse volksmoord gelas. Dit is dan wanneer die Jode sal besef:

“Ons het ‘n verbond met die dood gesluit, en met die doderyk het ons ‘n verdrag aangegaan” (Jes 28:15a).

Die Jode wat die verbond met die antichris gesluit het sal nie ontvlug nie.
Hulle sal op groot skaal uitgemoor word. Lees weer die teksvers hier bo.
Dit is wat die apostel Paulus hieroor geskryf het.

Ek wil hê jy moet oplet na die voornaamwoord “hulle”.
Kan jy sien Paulus praat nie van ‘ons’ nie? Die kerk, die liggaam van Christus,
sal glad nie deur die groot verdrukking gaan nie.
Ons (die kerk) is nie hulle (Israel) nie!