Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Galasiërs Hoofstuk 4 - Deel 1
January 8 at 05:00pm

In hoofstuk 4 het Paulus vir ons geleer dat daar ‘n verskil is tussen erfgename
in die bedeling van die wet en erfgename in die bedeling van die genade van God.

“Maar ek sê: So lank as die erfgenaam ‘n kind is, verskil hy niks van ‘n dienskneg nie, al is hy heer van alles;
maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader bepaal.
So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld” (Gal 4:1-3).
Gelowiges in die bedeling van die wet, diegene wat die wet moes onderhou om God se seëninge te ontvang,
word vergelyk met onvolwasse kinders wat onder voogde en bestuurders (die wet) gestaan het.
Eintlik was hulle soos diensknegte, hulle was nog nie volwasse erfgenane wat hul eie besluite in die lewe kon neem nie.

Paulus het ook na homself verwys (vers 3), want voordat hy uit genade gered was het hy ook onder die wet gestaan.
Hy erken dat hy soos ‘n kind was toe hy as ‘n Fariseër die wet onderhou het...
hy was in diensbaarheid “onder die eerste beginsels van die wêreld” (die wet).

“Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,
om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang” (Gal 4:4-5).
Die volheid van die tyd (vers 4) is ‘n verwysing na die geboorte van Jesus Christus,
ongeveer 4 000 jaar nádat die eerste profesie oor die koms van ‘n Verlosser in Genesis 3:15 vir die mensdom gegee was,
of 1 492 jaar nadat Moses die wet op die berg Sinai ontvang het.

Met Jesus se koms na die aarde was Israel onder die wet.
Hulle was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.
Jesus Christus het die wat onder die wet was (Israel) losgekoop van die wet toe Hy op Gólgota gesterf het.
Hy het dit moontlik gemaak vir ons om in die bedeling van die genade van God “die aanneming tot kinders te ontvang” (vers 5).

Dit is wat Paulus vir die gelowiges in Rome ook geskryf het:
“Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.
Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie,
maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders,
deur wie ons roep: Abba, Vader!

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename,
erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly,
sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word” (Rom 8:14-17).