Willem Franck

Follow on Facebook
Nikos 2017
03 January 2016 at 09:18am

NIKOS

Baie dankie aan elkeen wat die werk van die Here in Nikos Gemeente so getrou geondersteun het deur 2016.
Ons het gedurende maar min gedoen, maar wat ons gedoen het het ons goed gedoen, danksy julle.

Van ons mense was betrokke, ander nie moontlik agv 'n besige program;
Van jul het ons finansiël ondersteun, ander kon nie moontlik agv finansiële druk; Van jul het net vir ons gebid,
ander nie moontlik maar net omdat hulle vergeet het.
Van jul het selfs vies geraak vir ons omdat ons oorgeskakel het na 'n suiwer ongemengde genade evangelie,
ander is bly daaroor en ons is jammer oor die wat ons daaroor verlaat het.
Wat ook al...2016 is verby en die Here was goed vir ons gewees.
Daarvoor is ons Hom oneindig dankbaar.
Nou lê 2017 voor ons uitgestrek en weer het die Here ons die geleentheid gegee om weer te probeer.
Kom ons maak van hierdie geleentheid gebruik om die Here se werk in 2017 die plek te gee wat dit toekom. Watter plek jy dit gaan gee is jou eie besluit.

Ek wil graag aan elkeen 'n uitnodiging rig wat 'n visie het en betrokke wil raak om Nikos Gemeente 'n sterk gemeente te maak.
Hoe jy dit wil doen is jou besluit. As jy onseker is kan jy met my kom gesels.
Ons wil graag elke moontlike deur wat daar is vir almal oopmaak...selfs afdelings begin wat daar nog nie is nie.
Maar ons benodig mense wat hulle volle gewig kan ingooi sodat Nikos se swak plekke sterk plekke kan word. Ons sien uit om van julle te hoor.

Mag 2017 vir julle groot en voorspoedig wees, en mag 2017 ook groot en voorspoedige vir Nikos Gemeente en die werk van die Here wees.
Kom ons groei en dra vrug in die bedding waar God ons geplant het.