Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Ons is Sy Maaksel - Deel 2
January 5 at 10:06am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het,
sodat ons daarin kan wandel” (Ef 2:10).

Wanneer ons van die genadebeweging die genade van God verkondig moedig ons nie die kinders van die Here aan
om onverskillige lewens te lei omdat die bloed van Jesus Christus reeds alle sondes vergewe het nie.
Alles behalwe!

Godsdiens breinspoel miljoene deur die leuen oor en oor te verkondig sodat die massas later die leuen vir die waarheid verruil.
Werke-godsdiens (wettisme) het die oorhand in die kerk vandag.
‘Presteer sodat God jou kan red!’ word in feitlik alle kerke verkondig.
Wanneer die deursnee kerkganger die Bybelse waarheid hoor dat God die sondaar uit genade kan red
ten spyte van sonde waaraan hy nog verslaaf mag wees,
verwar hulle dit met ‘onverskillig lewe en sonde goedpraat’.

Die deursnee kerkganger is gebreinspoel om die leuen vir die waarheid te aanvaar
en die waarhede in die evangelie van genade as vals leerstellings af te maak.
Dit is hartseer om te sien hoe mense op hulle eie goeie hoedanighede staatmaak om hemel toe te gaan
en die waarhede in die Bybel totaal veronagsaam.

Wanneer ons verkondig dat redding bekom word uit genade,
deur geloof plus niks anders nie, dan bedoel ons die prestasie van die mens speel geen rol in ons redding nie
(Rom 3:28; 4:1-5; Gal 2:21; Ef 2:8-9; Tit 3:5).
Die sondaar word gered op grond van die kruisverdienste van Jesus Christus.
Genade red ons nie op grond van ons prestasie (goeie werke) nie... genade is onverdiende guns! (Rom 11:6).

Genade is wat God vir ons kan doen want ons is sondaars wat niks vir God kan doen nie.
As ons kinders van die Here is het ons die gawe van genade ontvang (2 Kor 9:14-15).
Dit is daardie gawe wat ons ontvang het wat ons in staat stel om in alles meer as oorwinnaars in Christus te wees.
Dit is hoekom Paulus selfs in verdrukking en in swakheid geroem het.
“Want as ek swak is, dan is ek sterk” (2 Kor 12:10).
Wat het Paulus staande gehou? Die gawe van genade wat hy ontvang het toe hy tot geloof gekom het.

Eintlik is dit die genade van die inwonende Heilige Gees
wat in ons innerlike mens weksaam is wat ons sterk maak en in staat stel om tot lof van God te lewe.
Die gesonde lering van die evangelie van genade word deur die Heilige Gees
in die innerlike mens gevestig sodat ons sy maaksel (‘poiema’) kan wees.