Willem Franck

Follow on Facebook
Prys God vir 'Amazing Grace'
10 January 2016 at 07:36am

God het ons nie nuwe skepsels in Christus gemaak om vuil, besoedelde sondaars te bly nie.
Deur Sy genade het Hy ons nuwe skepsels gemaak sodat ons skoon en regverdig
in hierdie teenswoordige wêreld kan lewe
(Efes. 2:10; Tit. 2:12).

Genade het nog nooit beteken dat die gelowige 'n vrypas (lisensie)
het om te maak wat hulle wil en in sonde voort te ploeter nie.
Genade is die krag van God wat so 'n inpak in die gelowige in Christus se lewe maak dat hy nie wil sondig nie.

Die wet veroordeel die wat oortree en gesondig het.
Ons is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Genade spreek vry.
Dit gee die wat gesondig en oortree het (ek en jy want ons oortree daagliks) weer hoop.
Dit gee ons die geleentheid om elke keer weer op te staan en weer te probeer.
Dit weer die vurige pyle van selfveroordeling en verwyte af sodat ons nie onwaardig of veroordeeld te voel nie.
Genade het die laksman beveel om sy byl neer te sit en sy pos te verlaat.
Inteendeel...genade het hom afbetaal.

Dit is hoekom Satan nie meer mag oor die gelowige het nie - hy kan geen gelowige geen kwaad meer doen nie.
Hy kan die gelowige nie meer tot die dood veroordeel nie.

Prys God vir "Amazing Grace".