Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Die Evangelie van Christus - Deel 1
March 10 at 8:50am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie,
want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo,
eerste vir die Jood en ook vir die Griek” (Rom 1:16).

Wat is die evangelie van Christus en hoekom is Paulus nie skaam daarvoor nie?

Ons wat die Bybel dispensasioneel bestudeer verstaan dat die apostel Paulus ‘n unieke bediening gehad het,
een wat heeltemal verskil het en onderskei moet word van die bedienings wat enige ander persone voor hom gehad het.
Dit sluit Johannes die Doper en die twaalf apostels van Israel in.

Een van die aspekte wat Paulus se bediening uniek maak is dat Jesus Christus aan hom ‘n verborgenheid (‘musterion’) bekend gemaak het ...
‘n geheime, onaangekondigde program (ons bedeling van genade) wat God in Homself verberg het totdat Hy dit aan Paulus geopenbaar het (Ef 3:1-11; Rom 16:25-26).

Die hart van die verborgenheid is die evangelie van die genade van God (Hand 20:24).
Paulus het dit ook “die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is” genoem (1 Tim 1:11).
Verder het hy dit “my evangelie” genoem (Rom 2:16; 16:25 en 2 Tim 2:8).
En dan het hy dit ook “die evangelie van Christus” genoem omdat dit die evangelie is wat hy (Paulus) by die verheerlikte Christus uit die hemel ontvang het. Wat behels hierdie evangelie?

“dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte” (1 Kor 15:1-4).

Paulus was nie skaam om hierdie evangelie aan heidene en ongelowige Jode te verkondig nie omdat hy gesien het hoe dit die lewens van sondaars verander het.
Hy het vir die gelowige heidene in Thessaloníka geskryf hoe hulle hul “van die afgode bekeer het tot God,
om die lewende en waaragtige God te dien” (1 Thess 1:9).

Dit is God se krag waardeur Hy sondaars tot redding bring in hierdie bedeling.
Paulus het dit ook “die evangelie van julle redding” genoem in Efesiërs 1:13.
Die evangelie van Christus “is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo” (teksvers).

Paulus het die evangelie van Christus “my evangelie” (sy evangelie) genoem omdat dit aan hom toevertrou was.
Hy (Paulus) was die ontvanger en bekendmaker van die bedeling van genade!