Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 1
March 14 at 9:25am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Sal dit eendag moontlik wees om die natuurlike wette so te manipuleer dat ons in tyd sal kan terugbeweeg om dinge wat in die verlede gebeur het ongedaan te maak?

Die satan is die slimste van al God se skepsels, hy was “vol wysheid en volmaak in skoonheid” (Eseg 28:12).
Die Here het vir die satan gesê, “kyk, jy is wyser as Daniël,
alles wat verborge is, is vir jou nie te duister nie!” (Eseg 28:3).
Die satan bestaan al vir ten minste 6 000 jaar,
hy het die mensdom se geskiedenis dopgehou en meer geleer as wat almal van ons ooit sal leer.

Kosmoloë, natuurkundiges (fisici), ruimtevaarders en ander wetenskaplikes het al vir baie dekades die moontlikheid ondersoek om in tyd terug te beweeg.
Hierdie mense beskou wetenskap fiksie (‘science fiction’) as ‘n moontlikheid in die toekoms.
Ons weet egter in die lig van vandag se Skrifgedeelte (bo) dat dit nooit sal gebeur nie ...
nie eers die satan is so slim om in tyd terug te beweeg nie.

As dit enigsins moontlik was om die tyd terug te draai sou die satan dit lankal gedoen het om die gevolge van Gólgota te kanselleer.
Ons berou soms die foute wat ons in die verlede begaan het.
Die satan het egter groter berou oor wat op Gólgota gebeur het as wat ons ooit oor ons wandade sal hê.
Hy sal altyd kwaad wees vir God.
As daar een fout is wat hy gemaak het wat hy graag ongedaan sal wil maak is dit toe hy en sy onderdane die Here van die heerlikheid gekruisig het.

By Gólgota het hy gejuig en gedink hy het sy grootste oorwinning ooit behaal.
Jesus Christus, die Seun van God, was dood.
Israel, God se volk was skuldig aan sy dood.
Wat anders kon God doen as om sy volk te oordeel (uit te delg)? God sou sy plan en voorneme vir Israel en sy skepping moes laat vaar!

Wat die satan, die engele en die mensdom nie geweet het nie was dat God ‘n verborgenheid (geheim) in Homself verborge gehou het.