Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 2
March 15 at 10:12am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Die satan het nog altyd erken dat God almagtig is, maar hy probeer steeds in sy waansin om sy Skepper te uitoorlê en te bewys dat hy slimmer (wyser) as God is.
Van die oomblik toe hy verwaand geword (1 Tim 3:6) en gepoog het om homself bo God te verhef (Eseg 28:15-19),
het hy net een doelwit voor oë, en dit is om as God aanbid te word (Matt 4:8-10).

Die Bybel leer vir ons dat Lucifer, dit was die satan se naam voordat hy gesondig het en uit die derde hemel verwyder is,
probeer het om hom gelyk te stel aan die Allerhoogste,
die Skepper van hemel en aarde (Jes 14:14; Gen 14:19).

Reg deur die geskiedenis van die Bybel (ook in hierdie bedeling waarin ons vandag lewe)
het die satan met sy strategie van nabootsing,
bedrog en leuens gepoog om sy oorspronklike doelwit te bereik en God se plan en voorneme met die skepping te verydel.
Hy is ‘n meester vervalser (nabootser).

Die satan is steeds besig om mense met bedrog en leuens van die waarheid en van God se liefde te beroof (Ef 6:10-12).
Hy doen dit deur bemiddeling van godsdienstige mense wat ‘n halwe waarheid verkondig.
Hy doen dit wanneer die emosies van mense opgesweep word deur die herhaling van musiek en sang (aanbidding),
deur die spreek in tale, wonderwerke, goeie werke, ens.

Die mensdom kan geen geheim hou nie. God het dit geweet, daarom het Hy besluit om die geheim waarvan die satan nie kennis moes dra nie in Homself verborge te hou.
Hy het dit nie eers vir die engele vertel nie.
God het daardie geheim eers op die regte tyd met Paulus gedeel en hom versoek om dit met alle mense op aarde te deel.

Die manier om die satan finaal te oorwin was om slimmer as hy te wees. Ons lees in die Skrifgedeelte (bo) dat dit presies is wat God gedoen het.
Hy het die satan finaal op sy plek gesit omdat die satan niks van die ‘hoekom’ van die kruisiging geweet het nie.