Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 3
January 5 at 10:06am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Ons lees in Genesis 1:1 dat God in die begin die hemel en die aarde geskape het.
In sy brief aan die gelowiges het Paulus meer inligting daaroor gegee. Kom ons lees dit:

“Hy (Christus) is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is,
wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape” (Kol 1:15-16).

Die hemel én die aarde was met trone, heerskappye, owerhede en magte geskep wat tot eer van Christus moes funksioneer.
Ons kan net die trone, heerskappye, owerhede en magte op die aarde met ons menslike oë waarneem,
maar daar is ook trone, heerskappye, owerhede en magte in die hemele.

Lucifer wou die hemel én die aarde oorneem, hy wou al die trone, owerhede,
heerskappye en magte in die hemele en op die aarde vir sy doelwit aanwend ... hulle moes hom aanbid!
Die satan het baie engele in die hemel gewerf wat saam met hom teen God in opstand gekom het.
God het hulle uit die derde hemel verban (Luk 10:18).

Hierna het die satan ook God se nuwe skepsels, Adam en Eva, vir sy doelwit gewerf.
Hy het dus in werklikheid God se trone, heerskappye, owerhede en magte in die hemel én op die aarde besoedel.
Reg deur die geskiedenis van die Bybel het die satan gepoog om God se plan en voorneme om die aarde weer te herstel in die wiele te ry.

Die satan was totaal gefokus op dit wat op die aarde plaasgevind het,
want hy het geen idee gehad van God se plan en voorneme om ook die hemele eendag te herstel nie. Dit was ‘n verborgenheid vir hom. Soos vandag se Skrifgedeelte (bo)
leer was die dood van Christus God se finale doodskoot wat die satan betref.

Wat ‘n skok moes dit nie vir hom gewees het toe God die ‘hoekom’ van die kruis en sy plan om ook die hemele te herstel
deur bemiddeling van die apostel Paulus bekend gemaak het nie.