Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 9
January 5 at 10:06am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God,
wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Paulus het nie aan ‘n verlore mensdom verkondig wat hulle wou hoor nie.
Die wêreld staan onder beheer van die satan en het hom bygestaan in sy pogings om God se meestersplan te probeer verongeluk.
Hulle pogings het gefaal, want met die openbaring van die verborgenheid het God deur bemiddeling van Paulus
se prediking bekend gemaak dat die ganse skepping (in die hemel én op die aarde)
in Christus as die hoof verenig sal wees en dat Hy vir ewig die God van die heerlikheid sal wees.

Vandag is daar ook baie mense wat as pionne van die satan dien en alles in hulle vermoë doen om die openbaring van die verborgenheid vir gelowiges en ongelowiges te verberg.
God herinner egter vir al die Christushaters, al die Bybelverlaters en werktuie van die satan daagliks wanneer nuwe lede tot die liggaam van Christus gevoeg word dat hulle planne misluk het.
Christus sal in die eeue wat kom in die hemel én op die aarde verheerlik word. Niks kan dit keer nie.
God se meestersplan het daarvoor gesorg!

Die titel, ‘Here van die heerlikheid’ (soos in die teksvers),
identifiseer Jesus Christus as die Skepper wat tot in alle ewigheid in die ganse skepping vereer sal word.
God die Vader het ‘n meestersplan saamgestel.
Ons verwys daarna as die verborgenheid van Christus.
Dit het ten doel gehad om die ganse skepping te herstel tot die volmaakte skepping wat dit voor die sondeval was.

God die Vader het hierdie meestersplan in Homself ‘n geheim gehou.
Nie eers die aartsengele het daarvan geweet nie.
Ook het Jesus niks daarvan gerep tydens sy aardse bediening nie.
Hy het nie vir die satan en sy meelopers enige aanduiding gegee dat daar ‘n liggaam van Christus sou wees,
‘n nuwe bedeling ingestel sou word en dat God reeds voor die grondlegging van die aarde besluit het om ook sy hemelse koninkryk weer in ere te herstel nie.

Ten spyte van die satan se gespook om God se plan te ontspoor om die aarde weer te herstel,
het Paulus ná sy redding verkondig dat God se wysheid geseëvier het,
dat sy meestersplan geslaag het en dat Hy in Christus alles met Homself versoen het ...
die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele (Kol 1:16-20).