Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 5
March 18 at 9:40am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

In die twee sendbriewe, Efesiërs en Kolossense, verduidelik die apostel Paulus die rede hoekom God besig is om die kerk, die liggaam van Christus, te skep.
Dit is God se ewige voorneme (Ef 3:11) om in die bedeling van die volheid van die tye (in die toekoms)
alle dinge in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig (Ef 1:9-10).

In sy brief aan die Kolossense het Paulus dit so gestel:

“want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is,
wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.
En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.
En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente;
Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.
Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen
nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis — ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele” (Kol 1:16-20).

Voor Paulus se redding het God aan die mensdom geopenbaar dat Hy Israel sou aanwend om die aarde met Hom te verenig,
maar Hy het nie ‘n woord gerep oor hoe Hy van plan was om die hemele met Homself te verenig nie.
Nou, met die verborgenheid van Christus wat duidelik in Paulus se briewe aan ons verduidelik word,
kan ons sien dat God in hierdie bedeling deur die bloed van die kruis ‘n liggaam van gelowiges (die liggaam van Christus)
skep wat eendag in die hemele dit sal doen wat Israel op die aarde sal doen.

Die liggaam van Christus en Israel sal aangewend word om Christus met alle dinge ...
al die trone, heerskappye, owerhede en magte wat in die hemele en op die aarde is, te verenig.
Israel is God se aardse volk. Ons (die liggaam van Christus) is sy hemelse skepsel!
Dit is nodig om die verskil tussen Israel en die liggaam van Christus te verstaan.