Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 6
January 5 at 10:06am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Ons sal nou kyk hoe die bloed van Christus uitvoering gegee het aan God se meestersplan on die hemel en die aarde met Hom te verenig.

“En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees,
het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was,
uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het” (Kol 2:13-15).

Dit was deur die kruisverdienste van Christus wat Hy die oorwinning oor sonde,
die dood en oor die satan en sy trawante behaal het.
Stel jou voor die totale verbystering toe die satan deur middel van Paulus se bediening gehoor het hoe God hom uitoorlê het
en dat hy eintlik tot sy eie ondergang bygedra het.
Die plan waaraan hy sedert die tuin van Eden so hard gewerk het,
het hy deur sy eie toedoen permanent vernietig!

Dit is die bloed wat Christus aan die kruis op Gólgota gestort het wat God in staat stel om sondaars te red.
Heidene wat voorheen op pad was na dieselfde poel van vuur wat vir die satan berei is word deur geloof in die kruisverdienste
deur die Heilige Gees in die liggaam van Christus verseël (1 Kor 12:13).

Hoekom red God ons? Nie net om ons die pyn en ellende van die hel te spaar nie,
maar ook om ons in die eeue wat kom in hemelse plekke tot lof (heerlikheid) van Christus aan te wend.
Dit is waarna die woord ‘heerlikheid’ in die teksvers (bo) verwys.
Ons sal saam met Christus verheerlik word omdat ons sy liggaam is.

“Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word” (Kol 3:4).

Eintlik gaan dit daaroor dat Jesus Christus in en deur ons verheerlik sal word tot in alle ewigheid (Rom 8:17-25).