Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 7
January 5 at 10:06am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Ons sal nou kyk hoe die bloed van Christus uitvoering gegee het aan God se meestersplan on die hemel en die aarde met Hom te verenig.
Paulus het nie met geleerde, teologiese terme en beredenerings (menslike wysheid)
probeer om die program van die liggaam van Christrus te bevorder nie.
Sy doelwit was om die gelowiges in Korinthe te oortuig om in die krag van God te vertrou.

“en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie,
maar in die betoning van gees en krag,
sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God” (1 Kor 2:4-5).

Ten spyte van die satan se wysheid het God sy groter wysheid gebruik om ‘n verborgenheid (geheime plan)
daar te stel wat die opstand van satan en die gevalle engele in die kiem gesmoor het.
Daar was hewige teëkanting, maar God het sy oordrewe wysheid en krag gebruik om van hierdie geheime plan ‘n sukses te maak.
In Efesiërs 3:1-11 het Paulus die geheime voorneme van God verduidelik.
In verse 10-11 het hy dit opgesom:

“sodat nou deur die gemeente (liggaam van Christus) aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,
volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here”.

Die ongelooflike wysheid van God word aan die satan en die gevalle engele in die buitenste ruimte bekend gemaak deur
die lewende getuienis van die kerk, die liggaam van Christus.
Dit word gedoen deur die interaksie wat in die liggaam van Christus bestaan tussen Jode en heidene wat almal in die kruisverdienste van Christus
vertrou en in die leerstellings van genade glo.

Vir 2 000 jaar reeds word die satan daaraan herinner dat die gestorte bloed van Christus vergifnis bewerk het
vir die grootste sondaars denkbaar. Elke keer wanneer ‘n nuwe lid in die liggaam van Christus verseël word,
word die krag en wysheid van God aan die satan vertoon.

Die Korinthiërs het hierdie dinge egter nie verstaan nie.