Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 8
January 5 at 10:06am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God,
wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

In die eerste 3 hoofstukke van Paulus se eerste sendbrief aan die Korinthiërs het hy hulle voor stok gekry omdat hulle die wysheid van die wêreld liefgehad en toegepas het.
Die stad is net 72 kilometers van Athene geleë.
Athene was die destydse intellektuele hoofstad van die wêreld.
Daar was baie heidense filosowe in Korinthe.
Paulus en sy medewerkers het dus nie menslike wysheid met hulle gedeel nie, maar die wysheid van God.

“Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld,
of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie” (1 Kor 2:6).

Die wysheid van die verborgenheid wat vir eeue lank ‘n geheim was kon Paulus net met volwasse gelowiges gedeel het (lees weer vers 6 bo).
Die Korinthiërs kon net die basiese leerstellings van die evangelie van die genade van God verstaan ...
hulle het gesukkel om genade in die praktyk toe te pas, omdat hulle vleeslik was (1 Kor 1:10-13; 3:1-4; 5:1-13; 6:1-20).

Die twee sendbriewe van Paulus aan die Korinthiërs bevat daarom weinig dispensasionele waarhede in vergelyking met van sy ander sendbriewe,
soos dié aan die gelowiges in Rome, Éfese en Kolosse.
Die gelowiges in Korinthe kon nie vaste voedsel verteer nie,
maar moes soos klein kindertjies met melk gevoed word (1 Kor 3:1-4).

Ek was in gesprek met baie predikers en Bybelleraars die afgelope paar jaar
en het tot die slotsom gekom dat bitter weinig van hulle iets verstaan van die verborgenheid van Christus
wat in ander bedelings nie aan die mensdom bekend was nie.
Omtrent niemand in die georganiseerde godsdienstige kringe in Suid Afrika het ‘n benul hoe God bepaal het hoe die Bybel bestudeer moet word nie.

Wanneer ek die konsep van die verborgenheid (God se meestersplan) met Christene deel
het die meeste geen benul waarvan ek praat nie.
Hulle verwerp dit as vergesog omdat die godsdienstige organisasies
waaraan hulle behoort dit eenvoudig nie verkondig nie.

Indien jy jou in die wysheid van God wil verlustig moet jy sy wysheid sien
soos Hy dit in die woord van die waarheid oorgedra het ... jy moet die woord reg sny!