Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Deel van die Verborgenheid - Deel 10
Maart 23 at 09:37am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het,
sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Dispensasionele Bybelstudie stel ons in staat om die volle wil van God vir sy skepping te verstaan en te waardeer.
Die Bybel is nie veronderstel om uit ‘n mengsel van moeilike en teenstrydige gedeeltes en verse te bestaan nie.
Die inhoud van die Bybel is ook nie veronderstel om vergeestelik te word nie. Die Bybel is God se Boek vir my en jou.
Ons is veronderstel om die Bybel te verstaan!

As ons die Bybel reg bestudeer soos in 2 Timótheüs 2:15 versoek word (reg sny)
is dit die progressiewe openbaring van God se plan en voorneme om die hemele én die aarde weer tot lof van Christus te herstel (Ef 1:9-10).
Ons lees in die brief aan die Kolossense:

“Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met Homself
sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis — ek sê deur Hom —
die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele" (Kol 1:19-20).

In die eeue wat kom sal alle dinge in die hemele en op die aarde in Christus verenig wees.
Al sy vyande sal vernietig en oorwin wees. Hy alleen sal in die hemele én op die aarde verheerlik word.
Die kerk, die liggaam van Christus (ons), sal Hom in die hemele verteenwoordig (Ef 1:20-23; Ef 2:6-7)
en Israel sal Hom op die aarde verteenwoordig (Matt 5:5; Openb 5:10).
God sal in die hemele én op die aarde wees ...
Hy is alomteenwoordig!

Die Bybel leer vir ons dat God die wyse mense in hulle listigheid vang (1 Kor 3:19; Job 5:13).
Deur bloot die verborgenheid van Christus ‘n geheim te hou het God vir die satan gewys dat hy nie so slim is soos wat hy gedink het nie.
Die satan sal nooit vergeet hoe hy homself op Gólgota in die voet geskiet het nie.
Hy het alles moontlik gedoen om God se plan om die aarde te herstel te vernietig ...
en onwetend gehelp dat God se plan geslaag het.

Die satan is oorwin. Hy weet dit! Hy het egter nog nie bes gegee nie.
In die bedeling van genade probeer hy God se plan om die hemele te herstel vir gelowiges én ongelowiges verberg.
Hy het tot ‘n groot mate dit reggekry om die heerlike waarheid van die verborgenheid van Christus vir die Christelike kerk in
Suid Afrika (en in die res van die wêreld) weg te steek.
Vir die meeste mense is dit nog ‘n geheim!

Kom ons vertel vir almal van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid (Rom 16:25).