Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 8
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Kom ons kyk na die evangelie van die koninkryk wat
Jesus tydens sy aardse bediening vir Israel gepreek het (Mat 4:17,23).
Hoekom sê ek Hy het vir Israel gepreek?
Jesus het self so gesê: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.” (Mat 15:24)

“Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.”
(Mat 5:5). Wat beteken dit? Presies wat dit sê.
Dit beteken dat die mense wat deur Jesus aangespreek was eendag die aarde sal beërwe.
God het vir Abraham en sy nageslag ‘n stuk grondgebied belowe.
“Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier” (Gen 15:18).

Jesus is besig om met die volk oor hierdie erfenis te praat.
“Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe”.

Gaan óns eendag die aarde beërwe?

Nee, die apostel Paulus sê: “Want ons burgerskap is in die hemele,
van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus” (Fil 3:20).
Ons het ‘n ander verwagting as wat die volk Israel gehad het.

In Matthéús 6:10 leer Jesus die Israeliet hoe om te bid,
“... laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op aarde.”

God het vir Israel ‘n koningkryk hier op aarde belowe.
Dit word die koningkryk van die hemele genoem omdat dit ‘n hemelse regeringstelsel sal hê.
Christus self sal oor Israel regeer.

Ons sal môre na nog voorbeelde kyk hoe die evangelie van die koninkryk
en die evangelie van genade met mekaar verskil.

Verstaan die Bybel - Deel 7

Verstaan die Bybel - Deel 9