Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 3
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Wanneer jy die Bybel lees moet jy nooit die volk Israel en die kerk, die liggaam van Christus, met mekaar verwar nie.
God het dit goed gevind om die volk Israel en die heidennasies apart van mekaar te hou.
Of ons dit nou wil weet of nie, ons is deel van die heidennasies van hierdie wêreld.

Die naam van die kerk in hierdie bedeling van genade is ‘die liggaam van Christus’.
Dit is die naam wat die verheerlikte Christus uit die hemel vir Paulus gegee het
en hoe die kerk in die bedeling van die genade van God moet bekendstaan.
“En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente (kerk)...” (Kol 1:18).

God praat oorwegend met lede van die liggaam van Christus (ons) deur middel van Paulus se sendbriewe.
Paulus se sendbriewe is die openbaring van die verborgenheid wat “in ander tye nie aan die mensekinders bekendgemaak is nie”
(Ef 3:5; Kol. 1:24-27; Rom. 16:25-26) en wat Christus aan Paulus geopenbaar het vir ons heidene (Gal 1:11-12; Ef 3:1-9).

Die meeste van die dinge in die Bybel wat van toepassing was op Israel is nie van toepassing op die kerk, die liggaam van Christus, nie.
So het óns nie nodig om te presteer ten einde die geregtigheid van God te verdien nie. Israel wel.
Hulle verbond met God was ‘n prestasiegekoppelde verbond.
“En dit sal geregtigheid vir ons (Israel) wees AS ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou
voor die aangesig van die Here onse God soos Hy ons beveel het.” (Deut 6:25)

En ons? Wat sê die apostel Paulus van ons geregtigheid?
“Jesus, onse Here ... wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking” (Rom 4:25).
Christus is ons geregtigheid! “Maar deur Hom is julle in Christus Jesus,
wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.” (1 Kor 1:30)

Verstaan die Bybel - Deel 2

Verstaan die Bybel - Deel 4