Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 1
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Die Bybel is die wonderlikste boek op aarde! Dit is die geïnspireerde woord van God.
Dit is tragies dat die Bybel nie ‘n gewilde boek is nie.
Mense is skaam om vandag met ‘n Bybel in die hand op straat gesien te word.
Baie mense sê ook onomwonde vir jou: Ek verstaan nie die Bybel nie,
daarom lees ek nie die Bybel nie.

Ek wil vandag vir jou sê: Jy KAN die Bybel verstaan.
Daar is sekere sleutels wat jy moet ontdek wat die Bybel vir jou oopsluit.
Wanneer dit gebeur sal die woorde van die Bybel lewend word.
Die boodskap van die Bybel sal met jou innerlike mens begin praat.

Gepraat van die innerlike mens.
Ek wil sommer reg aan die begin van die reeks vir jou waarsku dat as jy nog nie jou saak met die Here reggemaak het nie,
dan is die Heilige Gees nog nie woonagtig in jou nie.
Dit beteken die Bybel sal nie vir jou enige betekenis hê nie.
Jy kán dan nie die Bybel verstaan nie.

Skik sommer nou daar waar jy sit of staan jou saak met die Here.
“Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word” (Hand 16:31).
Jy hoef niks van jou kant te doen nie.
Erken net dat jy verlore is en glo in die genadegawe van die ewige lewe (Ef 2:8-9).

Bid hierdie gebed saam met my:
‘Dankie Here Jesus Christus dat U vir my sondes gesterwe het
en dat U ter wille van my regverdigmaking uit die dood opgewek is.
Dankie vir die gawe van die ewige lewe. Amen.’

Verstaan die Bybel - Deel 2