Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 9
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Die verskil tussen die wet en genade kom duidelik na vore in
Matthéüs 6:14-15: “Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe,
sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie,
sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie”.

Hierdie twee verse in die Bybel het al vir baie mense hoofbrekens besorg.
Om die waarheid te sê, sodra mense besef dat dit deel vorm van die OT (ou verbond)
en daarom deel is van die inhoud van die evangelie van die koninkryk,
verstaan hulle die genadeboodskap soveel beter.

So wat leer die evangelie van die koninkryk oor vergifnis?
Volgens die teks hier bo leer dat slegs indien jy vergewe, sal jy vergewe word,
maar as jy nie vergewe nie, sal jy nie vergewe word nie.

Dít is mos nie die basis van óns vergifnis vandag nie.
Die apostel Paulus leer óns vergifnis in hierdie dispensasie berus op ‘n totaal ander grondslag.
“... vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.” (Ef 4:32)

Wat Paulus vir die heidennasies (die liggaam van Christus)
leer oor vergifnis is presies die teenoorgestelde van dit wat Jesus vir die Jode geleer het
onder die administrasie van die wet.
Jesus het voorwaardelike vergifnis verkondig.
Paulus herinner ons daaraan dat ons alreeds vergewe is (onverdiende guns)
en daarom ook mekaar moet vergewe (genade gee).

Dit is die verskil tussen wet en genade;
die verskil tussen die evangelie van die koninkryk en die evangelie van genade.

Verstaan die Bybel - Deel 8

Verstaan die Bybel - Deel 10