Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 6
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Die aanname dat die OT in Genesis 1:1 begin is nie korrek nie.
Die OT begin in werklikheid eers in Exodus 20, ‘n hele 2 500 jaar ná die skepping.

Kom ons kyk wat beteken die woord ‘testament’ in die Bybel?
Die woord ‘testament’ en ‘verbond’ het presies dieselfde betekenis,
want albei woorde is vertaal vanuit dieselfde oorspronklike woord.

In 2 Korinthiërs 3:14-15 verwys Paulus na die lesing van die ou verbond wat God met Israel opgerig het
en hy noem dit die ‘Ou Testament’
en ‘Moses’: “Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking ...
Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart.”

Die ou verbond is met die volk Israel opgerig in Exodus 20
nadat Moses die tien gebooie op die berg Sinai van God ontvang het.
Was die ou verbond (testament) geldig tussen Genesis 1 en Exodus 19? Nee,
daar het toe nog nie ‘n verbond (testament) bestaan nie. Die OT begin dus eers in Exodus 20.

Daar het 2 500 jaar verloop vanaf die skepping in Genesis 1:1 totdat God die ou verbond (testament)
in Exodus 20 met die volk Israel opgerig het.
As ons verder in ag neem dat die ou verbond net vir 1 500 jaar geldig was,
kan ons sien hoe verkeerd dit in werklikheid is om na die OT te verwys
as die tydperk tussen Genesis 1:1 en Maleági 4:6.

Verkeerde aannames lei tot verkeerde dogma (leerstellings).

Verstaan die Bybel - Deel 5

Verstaan die Bybel - Deel 7