Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 7
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Nog ‘n verkeerde aanname is dat die NT by Matthéús 1:1 begin.
Dis bloot eenvoudig nie waar nie. Onthou, dit is mense wat hierdie indelings gemaak het.
Die indelings, opskrifte en kantaantekeninge in die Bybel vorm nie deel van die kanon (die heilige Skrif) nie.

Ons lees in Matthéüs 26: 27-28: “Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het,
gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.
Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament,
wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes”.
Wanneer het die NT of die nuwe verbond dus begin?
Dit het begin toe Jesus sy bloed vir ons gestort het aan die kruis op Gólgota.

Wanneer het Jesus gesterf? In Matthéús 1:1? Nee, eers in Matthéús 27:50.
Die grootste gedeelte van die vier Evangelies (Matthéús – Johannes) vind dus steeds plaas in die OT onder die ou verbond.
Die skrywer van die boek Hebreërs verklaar ook duidelik
in Hebreërs 9:16-17 dat 'n Testament eers geldig is wanneer die dood van die testament maker aangekondig word.
Dieselfde beginsel is selfs vandag nog van toepassing.

Is dit belangrik om te verstaan dat die hele aardse bediening van Jesus
plaasgevind het in die OT onder die wet?
Dit is van kardinale belang!
Indien jy dit nie verstaan nie sal jy baie van Jesus se aardse lering nie kan versoen
met die lering van die verheerlikte Christus wat Hy vir die apostel Paulus gegee het nie.
Daar sal weersprekings wees in die Bybel wat jy nie sal kan verduidelik nie.

Jy sien die evangelie wat in die OT verkondig was,
word die ‘evangelie van die koninkryk’ genoem (Mat 4:17,23)
terwyl die evangelie wat Paulus ontvang het vanaf die verrese Christus
die ’evangelie van die genade van God’ genoem word (Hand 20:24).
En daar is ‘n groot verskil tussen die twee evangelies.

Ons kyk môre na enkele verskille tussen die twee evangelies.

Verstaan die Bybel - Deel 6

Verstaan die Bybel - Deel 8