Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 10
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Net soos dit verkeerd is om te sê die OT het in Genesis 1 begin terwyl dit eers in Exodus 20 begin het,
en soos dit verkeerd is om te sê die NT het in Matthéüs 1 begin
terwyl dit dit aan die einde van die vier Evangelies met die dood van Christus begin het,
is dit verkeerd om te sê die bedeling (dispensasie)
van genade het begin met die apostel Petrus op die dag van pinkster in Handelinge 2.

Dit is die belangrikste van die drie foutiewe aannames waarna ek in hierdie studies sal verwys.
Ons moet verstaan waarom dit verkeerd is.
Ek sal drie redes verstrek waarom ek glo die kerk, die liggaam van Christus,
het nie sy ontstaan gehad in Handelinge 2 nie.
Daar is baie meer as drie redes, maar mettertyd sal ons ook na van die ander redes kyk.

Hier is die eerste rede.
Pinksterfees was ‘n Joodse fees.
“En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het” (Hand 2:1).
Wat beteken die woorde ‘aangebreek het’?
Dit beteken eenvoudig dat die datum op die kalender aangebreek het.
Die Jode moes regdeur hul geskiedenis sewe jaarlikse feeste onderhou.

Die pinksterfees is ingestel destyds toe Israel uit Egipte getrek het.
So het hulle ook ander feeste gehad en moes hulle die feeste op ‘n sekere tydperk elke jaar onderhou.
Wanneer die Bybel dus sê die dag van die pinksterfees ‘het aangebreek’,
dan beteken dit bloot dat dit daardie tyd van die Joodse kalenderjaar was vir die hou van die pinksterfees.
Die pinksterfees het niks met die heidense volke te doen gehad nie.

Jode wat in ander streke en lande gewoon het en Jodegenote (proseliete) was,
heidene wat die Joodse godsdiens aangeneem en hulle laat besny het,
het van al daardie streke en lande opgetrek na Jerusalem vir die pinksterfees.
Geen heiden sou die pinksterfees bygewoon het of welkom gewees het om deel te neem aan die fees nie.
Daarom was daar ook geen heiden teenwoordig gewees tydens die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 nie.

Dit is dus onvanpas om te sê jy behoort aan 'n Pinkster kerk.
Net die Joodse gemeente van Jerusalem van daardie tyd het gekwalifiseer om 'n Pinkster kerk genoem te word.

Daardie Joodse Pinkster gemeente het vanaf die steniging van Stefanus in
Handelinge 7 stelselmatig begin afneem.
In Handelinge 15 lees ons die laaste keer van Petrus en in Handelinge 21 van Jakobus.
Teen Handelinge 28 het daardie gemeente heeltemal opgehou om te bestaan.

Inteenstelling daarmee het Paulus se bediening vir die liggaam van Christus
wat uit alle nasies bestaan het vanaf Handelinge 15 begin toeneem.
Teen Handelinge 28 het net Paulus se huisgemeentes,
bekend as die liggaam van Christus alleen voortgegaan tot vandag toe.

Verstaan die Bybel - Deel 9