Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 4
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Daar is ‘n verskil tussen Israel en die kerk, die liggaam van Christus.
Die dinge wat God gehaat het in die OT toe Hy oorwegend met Israel gehandel het,
is steeds die dinge wat Hy haat in die bedeling van genade. God verander nooit!

Die God van Israel in Genesis is nogsteeds dieselfde God wat vandag met ons in die bedeling van genade handel.
Die omstandighede waaronder Hy met ons vandag deel is egter baie anders as toe Hy in die OT met Israel gedeel het.
Ons lewe in die bedeling ná die opstanding! Daar word van ons vereis om te glo in die dood,
begrafnis en opstanding van Christus om gered te word, soos uiteengesit in 1 Korinthiërs 15:1-4.

In die OT het hulle geglo in die almag en glorie van God en was hulle gehoorsaam aan sy opdragte (verbond),
maar hulle het nie verstaan op watter basis hulle gered was nie.
Hulle het die betekenis van die kruis nie verstaan soos ons vandag nie.
Omdat ons in die bedeling van genade lewe word dit nie van ons verwag om die wet te onderhou nie (Rom 3:28).
Die wet was vir Israel gegee om te onderhou. Onthou: ons is nie Israel nie!

“Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet.” (Rom 3:28)

Ten spyte daarvan dat ons nie vandag nodig het om die wet te onderhou nie,
het God se gesindheid jeens sonde en geregtigheid nooit verander nie.
Onthou: God verander nooit!

Verstaan die Bybel - Deel 3

Verstaan die Bybel - Deel 5