Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Verstaan Die Bybel - Deel 5
May 14 at 4:08pm
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

Tradisie het die kerk vandag in ‘n ystergreep beet.
Baie mense se siening is: as dit vir oupa en ouma goed genoeg was,
is dit ook goed genoeg vir my.
Die oomblik wanneer hulle iets hoor wat nie in húlle kerk verkondig word nie, skakel hulle af.

Die tradisionele indeling van die Bybel in die Ou Testament en Nuwe Testament,
soos in almal se Bybels, is volgens my mening een van die groot redes waarom mense die Bybel nie verstaan nie.

Mense verstaan nie regtig waarna die woorde ‘Ou Testament’ en ‘Nuwe Testament’ verwys nie.
Die indruk wat meeste Christene het is dat die OT vir die Jode geskryf is en die NT vir ons (nie Jode).
Dit is baie ver van die waarheid. Ons sal later sien waarom ek so sê.

Ek glo die vernaamste indeling in die Bybel is dié tussen profesie en verborgenheid (musterion).
Nie tussen OT en NT nie.

Ons weet profesie het met Israel te doen.
Al die profete in die OT was Jode wat geprofeteer het vir die volk Israel.
Ons kry nêrens in die Bybel heidense profete nie.

Diegene wat my vorige reeks gevolg het sal weet verborgenheid het met die liggaam van Christus (ons) te doen.
Dit het te doen met die geheim wat nooit voorheen aan die mensdom bekend was nie (Ef 3:5),
maar verborge was in God (Ef 3:9) en eers aan Paulus openbaar is.

Verstaan die Bybel - Deel 4