Willem Franck

Follow on Facebook
Reg Sny (Rightly Dividing) - Deel 3
28 May 2017 at 08:06am

"Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie,
wat die woord van die waarheid reg sny" (2 Tim 2:15).

"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing,
tot onderwysing in die geregtigheid,
sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus" (2 Tim 3:16).

Volgens 2 Tim 3:16 is 'die hele Skrif' (volledige Bybel) 'deur God ingegee en is nuttig tot lering...'.
Maar die 'hele Skrif' kan alleen "nuttig' wees as dit 'reg gesny' word,
so nie sal dit nie meer 'nuttig' wees nie.

Die terme 'reg sny / rightly dividing' beteken bloot dat ons ‘Dit wat eeue lank verswyg is'
(Rom 16:25) moet onderskei van dit ‘waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete’ (Hand 3:21).
Daar moet ook onderskeid gemaak word tussen verborgenheid en profesie,
tussen Paulus en die 12 koninkryk apostels van Israel, tussen die liggaam van Christus en Israel as nasie,
tussen die genade van God en die wet van Moses en tussen die 13 sendbriewe van Paulus en die res van die Bybel.
Die rede waarom ons moet onderskei is omdat al bogenoemde handel oor twee verskillende groepe mense in twee verskillende dispensasies met twee verskillende eindbestemmings.

As jy 'reg sny / rightly dividing' verstaan, verstaan jy meer as die meeste predikers.

(Sekere dele uit 'n plasing van Conradt Engelbrecht).