Willem Franck

Follow on Facebook
Reg Sny (Rightly Dividing) - Deel 4
27 May 2017 at 05:06pm

"Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie,
wat die woord van die waarheid reg sny" (2 Tim 2:15).

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth" (2 Ti 2:15).

God het ons nooit aanbeveel om Sy Woord soos 'n storieboek te lees nie.
Hy het ons deur die apostel Paulus die opdrag gegee om dit te 'study' (studeer).

Dit het ons ook nie die vryheid gegee om dit te bestudeer soos ons wíl of goed dink nie
want dan sal ons tot enige gevolgtrekking kom en ons eie leerstellings bou.
Hy het ons opdrag gegee om Sy Woord te bestudeer soos Hy ons in Sy Woord die opdrag gegee het.

God se opdrag is om te doen wat die meeste gelowiges en predikers nalaat om te doen,
en dit is om 'reg sny' (Rightly Dividing) toe te pas.
'Reg sny' (om te verdeel) is die sleutel wat die Skrif oopsluit sodat ons die wil en plan van God vir ons in vandag se bedeling reg sal verstaan en suiwer sal verkondig.
Ongehoorsaamheid aan God se opdrag sal veroorsaak dat ons God sel wil en plan vir ons totaal sal mis.

Die suiwer Woord van God wat God deur soveel eeue vir ons bewaar het sal dan ook sy krag verloor
omdat die waarheid wat dit verkondig vervang sal word met ou waarhede wat lankal tot 'n einde gekom het
en met nuwe waarhede vervang is.

Om die Woord van die waarheid reg te sny is nie net 'n Nikos Gemeente leerstelling nie...
dis 'n Goddelike opdrag aan elke gelowige.