Willem Franck

Follow on Facebook
Reg Sny (Rightly Dividing) - Deel 5
28 May 2017 at 05:36pm

"Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie,
wat die woord van die waarheid reg sny" (2 Tim 2:15).

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth" (2 Ti 2:15).

Let op wat Paulus in 2 Tim 2:15 sê. Hy sê dat nét die werkers wat 'reg sny / rightly dividing' toepas wanneer hulle die Woord gebruik 'beproef' voor God sal wees.
Dus is die wat 'reg sny' nalaat nié beproef voor God nie maak nie saak hoe opreg hulle dit bedoel nie.

Paulus sê ook duidelik dat die wat nalaat om 'reg sny' toe te pas hulle behoort te 'skaam' vir die evangelie of leringe wat hulle verkondig.

Hoeveel predikers is net nie skuldig aan bogenoemde nie. Hulle preek dat die spoeg spat,
het mega kerke, kry finominale salarisse terwyl hulle eintlik met rooi gesigte behoort te staan.
Hulle sê 'so spreek die Here' en 'hoor die Woord van die Here
terwyl hulle die Waarheid vervals omdat hulle 'reg sny' totaal ignoreer.

God het Sy onvervalste Woord deur die eeue vir ons bewaar,
maar Satan het dit met die hulp van gelowiges regkry om dit te vervals met die wyse waarop dit verkondig word.

Baie gelowiges weier om die sekere Bybel vertalings te gebruik omdat dit verdraaiings en vervalsings is.
Maar hulle gee nie om as die suiwer vertaling verdraai en vervals word omdat predikers 'reg sny / rightly dividing' nalaat nie.

Vervalsing bly vervalsing maak nie saak of dit vals vertaal is en of dit vals verkondig word nie.
Enige vervalsers is medewerkers van Satan...sommiges doelbewus en ander sonder dat hulle dit weet.

Lees hoe het Paulus Timótheüs besweer om die 'gesonde leer' (reg gesny / rightly divided)
te verkondig sodoende sy bediening beproef en getrou te vervul:

"Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus,
wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:

verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie,
maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.
Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis;
vervul jou bediening" (2 Tim 4:1-5).