Willem Franck

Follow on Facebook
Reg Sny (Rightly Dividing) - Deel 6
29 May 2017 at 07:36am

"Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie,
wat die woord van die waarheid reg sny" (2 Tim 2:15).

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth" (2 Ti 2:15).

Israel se toekoms is deur die eeue deur die monde van die profete geopenbaar.
Daarom word dit genoem 'Israel se profetiese program'.
Die hele Ou Testament, die vier Evangelies tot Handelinge 7 handel daaroor.
Met die kerk as die liggaam van Christus is dit heeltemal die teenoorgestelde.
Die kerk as die liggaam van Christus, die dispensasie van die genade van God en die evangelie van die genade van God was deur al die eeue 'n verborgenheid (geheim).
Dit was die eerste keer bekend gemaak toe die verheerlikte hemelse Christus dit aan die apostel Paulus geopenbaar het om aan ons te gee.
Daarom staan dit bekend as die verborgenheid program.

Hierdie twee programme verskil totaal van mekaar met verskillende leerstellings aan verskillende mense in verskillende dispensasies
en daarom moet dit totaal van mekaar onderskei word.
Sonder 'reg sny / rightly dividing' sal vermenging van hierdie verskillende programme insluip
en so sal ons Israel se instruksies met die kerk as die liggaam van Christus se instruksies vermeng word.

Dan sal daar baie weersprekings en botsende belange wees,
ons sal 'n mengelmoes evangelie en leringe verkondig
en ons sal nooit weet wat God se wil vir ons in vandag se dispensasie ken, uitleef en verkondig nie.

Elke keer wanneer 'n prediker byvoorbeeld iets uit die Ou Testamen,
die vier Evangelies tot in Handelinge hoofstuk 7 lees
en sê jy moet jou naam daar insit moet jy weet daardie prediker het geen kennis van 'reg sny / rightly dividing' nie.

Die 13 sendbriewe van die apostel Paulus is direk aan ons geadresseer
en dit is waar ons as die liggaam van Christus ons leerstellings en instruksies vind.