Willem Franck

Follow on Facebook
Reg Sny (Rightly Dividing) - Deel 7
29 May 2017 at 07:24pm

"Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie,
wat die woord van die waarheid reg sny" (2 Tim 2:15).

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth" (2 Ti 2:15).

Dis van kardinale belang om te onthou dat die Bybel verskillende dinge vir verskillende mense in verskillende dispensasies sê.
Die geheim is dat hierdie waarhede 'reg gesny' moet word om te weet wat vir Israel in die ou dispensasie van die wet geskryf is,
en wat vir ons as die liggaam van Christus in vandag se dispensasie van die genade van God geskryf is.
'Reg sny / rightly dividing' verdeel / onderskei hierdie waarhede van mekaar
sodat ons kan weet wat op ons in vandag se dispensasie van toepassing is.

Die opdrag om 'reg te sny' klink baie eenvoudig,
maar dit is 'n uiters belangrike opdrag wat die meeste gelowiges nalaat,
en daarom is daar so baie verskille en verwarrings in die Christelike geloof.
Die gevolg is dat daar vandag meer as 144 000 Christelike denominasies in die wêreld is
en elkeen het Skrif om hulle leerstelling te staaf.

Die waarheid is, al is 'n leerstelling Skriftuurlik korrek,
maar dispensasioneel verkeerd, dit verkeerd sal wees.