Willem Franck

Follow on Facebook
Reg Sny (Rightly Dividing) - Deel 8
30 May 2017 at 06:48am

"Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie,
wat die woord van die waarheid reg sny" (2 Tim 2:15).

Is jou prediker 'n 'werker' wat 'reg sny' (rightly dividing) toepas in sy prediking en leringe?
Vra hom gerus wat 'reg sny / rightly dividing' in 2 Tim 2:15 beteken.
As hy sê dit beteken om te onderskei tussen die waarheid en die leuen sal jy weet dat hy 'reg sny / rightly dividing' nie verstaan nie.


Jy sal dan ook vinnig uit sy preke agterkom dat hy geen onderskeid maak tussen Israel en die kerk nie.

Hy sal ook 'n mengsel van Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese instruksies aan sy lede voorhou om te gehoorsaam.
Hy sal in die een preek die wet aan sy lede voorhou en in 'n ander genade.
So sal hy 'n mengelmoes evangelie verkondig. Hy sal uit die Ou Testament en vier Evangelies preek en sê dat jy jou eie naam,
of land se naam in die plek van Israel kan plaas omdat daardie instruksies ook op jou of jou land van toepassing is.

Hy sal al die Ou Testamentiese beloftes aan jou voorhou en al die vereistes waaraan jy moet voldoen om dit te ontvang uitlig. In een preek sal hy sê dat jy sekere dinge moet doen voordat God jou sal seën.
In dieselfde, of 'n volgende preek sal hy weer sê dat alles net uit genade is.

Voor jy tot redding gekom het het hy gesê dat saligheid onvoorwaardelik is.
Na redding sal hy weer sy storie verander...dan sal alles weer voorwaardelik wees.
Dan is daar skielik 'n klomp moets en moenies, doens en moenie doen,
passop as jy dit en dat oortree jy verlore sal gaan. As jy lou is gaan jy die wegraping mis, ens.

Hy sal preek jy moet met water gedoop word om gehoorsaam te wees aan Johannes, Jesus en Petrus se bevel.
Hy sal jou ook leer hoe om met die Heilige Gees gedoop word om krag te ontvang
sodat jy ook tekens en wonders te kan verrig.
Hy sal tiendes preek, en die wat nie gee nie dreig met allerhande vloeke.

Hy sal spesiale profetiese en genesings dienste aanbied en tekens en wonderwerke sal gereeld geadverteer word.
Dit sal 'n mengelmoes van verskillende leringe uit verskillende dispensasies wees
en omdat hy nie weet wat 'reg sny / rightly dividing' is nie sal hy ook nie weet dat al hierdie dinge deel was van Israel se profetiese program,
en van toepassing was voor Israel finaal tersyde gestel was
en voor die genade evangelie ten volle in aanvang geneem het nie.

Met sulke predikers sal jy nooit tot die kennis van die waarheid (reg gesny / rightly divided) kom nie.
Jy sal nooit groei in die kennis en die genade van die Here nie..