Willem Franck

Follow on Facebook
Is Genade n Vrypad (Lisensie) om te Sondig? - Deel 1
26 June 2017 at 09:00am

Gewoonlik as 'n genade prediker oor die genade van God preek is die eerste vraag wat mense vra: "Met ander woorde, nou kan ons doen wat ons wil?"

Hierdie is 'n vraag wat die godsdienstiges wat die wet, goeie werke en 'n "performance" godsdiens voorstaan altyd vra.
Maar hierdie vraag is niks nuut nie.
Dit was immers ook die eerste vraag wat die Romeinse godsdienstiges van daardie tyd vir Paulus gevra het nadat hy met hulle oor sonde en genade gepraat het:
"Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?"

Paulus het nie doekies omgedraai toe hy hulle geantwoord het nie.
Sy antwoord was duidelik:
"Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?" (Rom 6:2-2).

Eintlik sê Paulus: Julle is uitgenooi na die onthaal tafel van die Here.
Hoekom vra julle of julle nog uit die asblikke mag eet?

Aan God se tafel kan God ons versadig met die genade en vryheid wat Hy in Christus aan ons voorhou.
Hierdie tafel is gedek met "al die geestelike seëninge in die hemele in Christus" (Ef 1:3).
Waarom sal ons dan nog wil aansit rondom die asblikke en soos geestelike boemelaars lewe?
Waarom ons nog verlustig met die sonde en onreinheid wat hierdie wêreld ons bied?
Waarom om die asblikke sit as ons saam met die Koning van die konings aan Sy heerlike tafel kan eet?

In Romeine 6 verduidelik Paulus dat genade juis ons ou mens van sonde aan kruis vermoor het sodat ons dit eintlik onmoontlik is om dit nog te kan dien.
Wie wil buitendien iets dien wat reeds dood is?

"Nee, stellig (nooit) nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?" (Rom 6:2).
Hy sê noudat die ou sondige mens dood is" (vers 2) en ons soos Christus uit die dode opgewek is,
ons nou in ‘n nuwe lewe van genade en vryheid in Christus kan wandel (vers 4).

"Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood (nie in water) gedoop is nie?

"Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood,
sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader,
ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel" (verse 3-4).

Noudat ons gesterf het, en die sonde saam met ons, is ons vry van die sonde (vers 7).
Hoekom is ons vry daarvan?

Omdat die sonde nie saam met ons uit die dode opgewek is nie.
Nee... die sonde bly morsdood aan die kruis vasgenael sodat dit daar kan vergaan en ons dit nooit weer hoef te dien nie" (vers 6).
So is ons daarvan verlos en gered (vers 7) sodat ons vir ewig saam met Christus in die hemel te kan lewe (vers 8).

"aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is,
sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe," (verse 6-8).

>> Deel 2