Willem Franck

Follow on Facebook
Is Genade n Vrypad (Lisensie) om te Sondig?- Deel 2
26 June 2017 at 09:00am

Godsdienstiges wat die genade evangelie nie verstaan nie vra gewoonlik "Met ander woorde,
jy sê omdat ons onder die genade is kan ons maar doen wat ons wil?"

Die oomblik wanneer hulle begin met: "Met ander woorde jy sê",
dan val ek hulle sommer dadelik in die rede met: "Nee...ek het nie gesê ons kan nou maar doen wat ons wil nie".

In Romeine hoofstuk 6 lees ons ook baie duidelik dat Paulus glad nie so iets sê nie.
Paulus leer juis die teendeel. Hy sê daarom "...moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is,
maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here" (Rom 6:11).

Wat beteken dit om "vir die sonde dood" te wees en terselfde tyd "lewend is vir God in Christus Jesus"?
Ons kan die volgende as voorbeeld gebruik:
Ek en my vrou is getroud.
Ek is lief vir haar en sy vir my.
Ek respekteer haar soveel en is so dankbaar dat sy besluit het om my as haar man,
pa van haar kinders en lewenslange vriend te neem dat ek myself "dood" reken vir ander vroue.
Ek reken ander vroue ook dood vir my. Dit beteken nie dat ander vroue nie meer bestaan nie.
Nee, hulle is spring lewendig en is elke dag rondom my.
Van hulle loer soms vir my,
maar omdat ek aan iemand anders behoort reken ek myself dood vir hulle en ek reken hulle dood vir my.
Om hierdie rede het hulle nie die krag om oor my te heers nie.

Paulus sê nêrens dat genade ons 'n vrypas (lisensie) gee om te sondig nie.

Omdat my vrou my liefhet en my so vertrou dat sy my al die ruimte en vryheid bied wat ek wil hê beteken dit mos nie dat ek nou agter ander vroue kan aanloop en hoerreer nie.

Nee, al het ek 'n oorvloed vryheid reken ek myself in dieselfde sin dood vir die sonde en die sonde vir my.
Daarom sal die sonde nie oor my heers dat ek "aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie" (vers 12).
Ek sal ook nie my "lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie",
maar ek stel myself "tot beskikking van God" as 'n persoon "wat uit die dode lewend geword het",
en my "lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God" (vers 13).
Want die sonde sal oor my "nie heers nie; want" ek "is nie onder die wet nie,
maar onder die genade" (verse 12-14).

'n Persoon wat dus glo dat hy nog in sonde kan voortploeter is nog dood in sy sonde al besef hy dit nie.
Sy ou mens van sonde met sy sondige begeertes is nog nooit gekruisig nie.
Hy is nog in Adam (verlore) en nie in Christus (verlos) nie.
So 'n persoon is nog ongered.

>> Deel 3