Willem Franck

Follow on Facebook
Is Genade n Vrypad (Lisensie) om te Sondig?- Deel 3
27 June 2017 at 11:51am

Soos baie ons genade verkondigers vandag irriteer met die vraag:
"Met ander woorde jy sê noudat ons onder die genade is kan ons maar doen wat ons wil"
moes hulle vir Paulus ook daarmee geirriteer het want dit is die tweede keer in dieselfde hoofstuk dat hy presies dieselfde vraag hanteer:
"Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie!" (vers 15).

Hy beantwoord hulle met: "Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees,
julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood,
òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?" (vers 16).

Paulus vra: "Weet julle nie...".
Hieruit kan ons aflei dat Paulus gevoel het dat die vraag eintlik onnodig is omdat die antwoord eintlik eenvoudig en vanselfsprekend was.
Paulus verdra egter hulle onkunde en verduidelik dat genade nie 'n vrypas (lisensie) is om te sondig nie,
maar wel 'n keuse om self te kan kies of jy wíl sondig.
Dus is dit hulle eie keuse of hulle diensknegte wil wees van die gehoorsaamheid tot geregtigheid of gehoorsaamheid aan die sonde tot die dood.

Aanhoudende sonde lei tot geestelike dood en die wat glo genade gee hulle 'n vrypas (lisensie)
om te sondig sal voor die regterstoel van Christus rekenskap gee oor die kwaad wat hulle doelbewus gedoen het (2 Kor 5:10; Rom 15:12).
Hulle sal egter nie verlore gaan nie, maar skade lei want hulle sal geen loon vir die ewigheid ontvang nie.

Dit kan vergelyk word met iemand wat van die werk af kom en vind sy huis is tot op die grond afgebrand.
Hy sal daar moet omdraai en wegstap met net die klere aan sy lyf.
So sal dit gaan met die gelowige wat onverskillig lewe.
Hulle sal beskaamd en met leë hande moet wegstap van die Een wat juis uit genade Sy alles vir hulle gegee het.

>> Deel 4