Willem Franck

Follow on Facebook
Is Genade n Vrypad (Lisensie) om te Sondig?- Deel 4
28 June 2017 at 12:31pm

Paulus leer duidelik dat voor ons tot die geloof gekom het ons diensknegte van die sonde wás.
Hy sê ons wás dit, ons is dit dus nie meer nie: "Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was,
maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is en,
vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid" (Rom. 6:17-18).

Dit is dus net onkunde om te glo genade leer dat gelowiges in sonde kan voortploeter.

Paulus sê duidelik dat 'n dienskneg 'n slaaf van iemand anders is, of deur iemand anders beheer word.
Hy sê dat die wat nog in sonde voortleef diensknegte van sonde is: "Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees,
julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?"

Paulus leer dat die wat tot geloof in Christus gekom het nie meer diensknegte is van sonde nie,
maar "van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en, vrygemaak van die sonde,
het julle diensbaar geword aan die geregtigheid" (vers 17-18).

'n Persoon wat 'n nuwe betrekking aanvaar word gehoorsaam aan sy nuwe werkgewer.
Hy gehoorsaam nie meer sy ou werkgewer nie.
Inteendeel, hy het niks meer met sy ou werk of werkgewer te doen nie.
Hy het nou nuwe opdragte en nuwe verantwoordelikhede.
Deur nog sy ou werkgewer te gehoorsaam terwyl hy vir sy nuwe werkgewer werk gaan vir hom net probleme by sy nuwe werkgewer verskaf:
"...want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees,
so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking" (vers 19).

Sy vorige werkgewer was baie onregverdig.

Hy moes gedurig in vuil plekke en onder slegte omstandighede werk.
Soms was sy lewe in gevaar en soms die van ander...selfs sy eie gesin.
Soms het hy dit geniet, maar dit het altyd vir hom beloftes van nadelige gevolge ingehou.
Hy het gedurig gesmag na 'n beter werk en toe die geleentheid kry het hy dit onmiddelik aanvaar.
Nou werk hy vir 'n regverdige werkgewer wat hom nie soos 'n slaaf behandel nie, maar soos sy eie seun.
Hy werk ook in skoon en goeie omstandighede en in die onmiddelike teenwoordigheid van sy werkgewer.

Sal hy weer wil terug gaan na sy ou werkgewer en homself weer aan hom diensbaar stel?
Paulus sê "stellig nie!". Kyk na die verhaal van die verlore seun.

Die verlore seun was afgesonder tot 'n varkhok bestaan totdat hy besluit het om terug te keer na sy vader se huis.
Hy was bereid om 'n slaaf in sy vader se huis te wees, net om in beter omstandighede te wees,
maar sy vader wou nie 'n slaaf hê nie, hy wou 'n seun hê.

Sy sonde was vernietig toe hy sy vader ontmoet en sy vader hom 'n nuwe kleed, ring aan sy vinger en skoene vir sy voete gee.
Sy dankbaarheid was oorweldigend.
Sal hy weer wil terug keer na die varkhokke toe?
Ek glo nie! Paulus sê "stellig nie!".

"Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God,
het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe" (vers 22).

>> Deel 5