Willem Franck

Follow on Facebook
Hoekom het Paulus in die begin van sy bediening sekere dinge gesê en later weer iets anders?
10 Julie 2018 at 11:19pm

HOEKOM HET PAULUS IN DIE BEGIN VAN SY BEDIENING SEKERE DINGE GESê EN LATER WEER IETS ANDERS?

In my jong dae was Nasionale Diensplig verpligtend.
Na die 2 jaar voltooi was, was ons jaarlik opgeroep vir 2 maand kampe.
Gedurende daardie kampe het ons baie briewe aan ons geliefdes geskryf.
Tydens my eerste kamp was ek en my vrou nog net vriende.
Ons briewe het gehandel oor wat ons op die grens doen, hoe dit met haar ouers gaan,
wat hulle doen, wat ek en sy nog saam moet doen, en natuurlik het ek ook met so draai vlerk gesleep.

Kort na my terugkeer het ek haar gevra om my meisie te wees en vandaar was ons in 'n vaste verhouding.
Die daaropvolgende jaar is ek weer oproep.
Hierdie briewe het natuurlik VERSKIL van toe ons nog net vriende was.
Ons het maar min oor die vorige dinge geskryf.
Hierdie briewe was hoofsaaklik oorlaai met verlange, liefde verklarings en romanse.
'n Paar maande na die kamp het ons verloof geraak en die daarop volgende jaar is ek weer oproep.
Hierdie briewe was weer ANDERS as die voriges.
Ons het nie oor ander geskryf nie.
Dit was ook nie meer net romanse nie, maar het ook trou en toekomsplanne ingesluit.

Uiteindelik was ons getroud en my laaste kamp het aangebreek.
Daardie briewe het TOTAAL VERSKIL VAN AL DIE VORIGES.
Dit wat baie dieper want ons KENNIS van mekaar en die lewe het vermeerder.
Nuwe verantwoordelikhede het bygekom want intussen was ons eerste kind ook gebore.
Ons het GLAD NIE MEER GEPRAAT OOR VAN DIE DINGE in ons vorige briewe nie.
Hierdie briewe het gehandel oor ons liefde vir mekaar,
ons kind, huislike sake en pligte, dat hulle versigtig moes wees, ens.
Selfs dinge wat in ons vorige briewe baie belangrik was het nou HEELTEMAL VERANDER
en sekere dinge is selfs UITGELAAT omdat dit toe nie meer van toepassing was nie.

As ek vandag so deur daardie briewe lees is dit ooglopend om te sien hoe die inhoud
oor die jare verander het namate ons verhouding gegroei het.

Ons kan die apostel Paulus se briewe in dieselfde lig beskou.
Na sy bekering het die hemelse Christus aan hom die eerste dele
van die evangelie van die genade van God gegee.
Hierdie evangelie was deur al die eeue heen 'n verborgenheid,
daarom word dit "die openbaring van die verborgenheid" genoem.

Hy het ook nie alles op een slag gekry nie, maar stukkie vir stukkie, oor 'n tydperk van ongeveer 30 jaar.
Die meeste van sy briewe is tussen Handelinge 15 tot 28 geskryf.
Die laastes terwyl hy in aanhouding was.
Baie gelowiges glo vandag dat hulle in water gedoop moet word,
in tale moet praat, siekes moet genees, wonderwerke moet doen, ens.
omdat dit in die eerste hoofstukke van Handelinge voorkom en omdat
Paulus in van sy briewe lering daaroor gegee het.

Hulle kyk na daardie eerste dinge en glo dat alles wat daardie tyd gebeur het
veronderstel is om vandag ook te gebeur.
Dis soos om te glo dat alles in my eerste briewe aan my vrou voor ons getroud was
ook vandag in my huwelik en op my gesin van toepassing is.

Die meerderheid gelowiges verstaan nie dat die stigting van die kerk heeltemal
anders was as nadat die kerk klaar gevestig was nie.
Met die stigting het hulle sekere kragte en gawes gehad,
maar as ons die boek van Handelinge en Paulus se briewe bestudeer
sal ons sien dat dit met die tyd stelselmatig opgehou het.
Ons lees dat selfs Paulus later nie meer almal kon genees het nie.
Hy moes sekeres siek in Melíte agterlaat en aan Timotheus
het hy bietjie wyn saam water voorgeskryf vir sy aanhoudende maag probleme.
Hy het vir sy eie omstandighede gebid en in plaas van gebedsverhoring
moes hy hoor "My genade vir jou is genoeg".

Ons sien nadat hy die volledige openbaring van die verborgenheid ontvang het,
het alle teken gawes gestop.
En dis presies wat ons vandag steeds ervaar.
Die realiteit is dat God vandag werk en doen soos Hy wil en nie soos ons wil,
soos ons Hom voorskryf en soos sekeres dit verkondig nie.
Dis die rede hoekom ons nie vandag hospitale kan leeg bid nie
en hoekom ons vandag afhanklik is van medikasies, operasies en verskeie ander hulpmiddels.
Was dit nie hiervoor nie was baie van ons vandag nie meer hier nie.
Hoe groot ons geloof ook al is, ons almal was en baie is steeds afhanklik
van lewens belangrike medikasie en mediese hulp.

Die dispensasie van die genade van God is 'n geloof dispensasie,
daarom wandel ons deur die geloof en nie soos Israel in die ou dispensasie van die wet
en die Verbond deur aanskouing (van wonders en tekens) nie.
Alles wat ons vandag het en nog gaan ontvang is net genade.

Dit verklaar waarom wonders en tekens daardie tyd die orde van die dag
was teenoor vandag waar ons bid en dinge steeds verkeerd loop.
Ons bid vir genesing en beskerming en ons geliefdes sterf steeds.
Ons bid vir soveel dinge en dit gebeur nie of ons kry dit nie.

Die antwoord lê in die verandering van dispensasies.
In vandag se dispensasie van die genade van God gebeur slegte dinge ook met goeie mense.
Soos God aan Paulus, die apostel van die genade dispensasie
en die liggaam van Christus gesê het "My genade vir jou is genoeg".
Berus jou by God se wil en dank Hom daarvoor al is dit nie die antwoord wat jy wou gehad het nie.