Willem Franck

Follow on Facebook
Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel
28 Junie 2018 at 11:22pm

2 Tim 2:15 "Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel
as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny."

Predikers is soos 'n poskantoor.
As hulle nie die pos reg sorteer nie (2 Tim 2:15) gaan jy iemand anders se pos ontvang.
Kom ek verduidelik gou:

Hoe sou dit wees as die Poskantoor in jou dorp al die pos op een hoop gooi
en die klerk dit lings en regs uitdeel sonder om die naam
en adres in ag te neem? Dit sou verwarring veroorsaak, nie waar nie?

Byvoorbeeld, die klerk gee jou 'n brief wat nie aan jou geadresseer is nie.
Dis van 'n onbekende jong dame aan haar verloofde.
Jy raak in ekstase om te lees hoe lief hierdie pragtige dame "jou" het.
Haar woorde is so strelend jy vertel aan almal watter wonderlike beloftes
sy jou belowe het wanneer jul mekaar weer sien.

Jy is so in opgewonde jy is sommer die volgende dag weer by die Poskantoor.
Hierdie keer kry jy iemand anders se water en ligte rekening.
Jy is so geskok oor die masiewe bedrag wat jy die munisipaliteit skuld jy is sommer kwaad
vir almal in jou huis omdat hulle so baie elektrisiteit gebruik.
Jy stel dadelik nuwe reëls in want nou is al jou spaargeld daarmee heen
en jy weet nie hoe jy jou kinders se skoolfonds gaan betaal nie.
Die volgende dag is jy weer by die Poskantoor.
Hierdie keer kry jy iemand anders se dagvaarding om in die hof te verskyn.
En so kan ons aangaan.
Dis belaglik né.

Dit is presies hoe predikers en gelowiges die Bybel hanteer.
Hulle glo alles in die Bybel is aan hullle geskryf.
Hulle neem pos sonder om die adres of met wie gepraat word in ag te neem.

Hulle lees in die OT van al die mooi beloftes wat God aan Israel gemaak het.
Dit val so sag op die oor hulle vertel vir almal die
wonderlike dinge wat God hulle belowe het.

More lees hulle weer van Israel se ongehoorsaamheid en die gevolge daarvan.
Skielik het die Gees vir hulle gesê om 'n vas dag uit te roep,
hulle sonde te bely en hulle te bekeer en hulle moet gou maak
want die Here se koms is voor die deur.

Dan lees hulle hulle in die vier Evangelies van die genesings,
tekens en wonderwerke en hulle glo hulle kan dit ook doen.
In Handelinge lees hulle van die krag wat die apostels ontvang het
en nou glo hulle hulle het ook daardie krag.
Hulle voel so goed oor al hierdie dinge.
Dan lees hulle weer in die boek van Openbaring hoe Jesus lou gelowiges uit Sy mond uit spoeg
en hulle skrik hulle boeglam.
Na hulle deur die Bybel gelees het is hulle totaal onseker oor hulle saligheid.

Wanneer dieselfde gelowiges later in 'n dorp met 'n moderne Poskantoor
kom waar moderne toerusting en verskeie mense die pos sorteer en toesien
dat elke brief by sy spesifieke adres afgelewer word sê hulle dit maak hulle deurmekaar.

Hulle is so gewoond aan 'n deurmekaar poskantoor dat orde vir hulle deurmekaar lyk.
Hulle is nie instaat om ordelike verdeling te verstaan nie.
Hulle glo dis beter dat mense, veral nuwe gelowiges liewer nie 'n moderne Poskantoor
moet besoek nie want die regte sortering (Rightly Dividing) sal hulle net deurmekaar maak.
Hulle glo dat nuwe gelowiges nog te onkundig is om hul eie persoonlike pos te ontvang.
Dis beter om hulle met iemand anders se pos te bemoedig en op te bou.
Dispensasionele (Rightly Dividing) Bybelstudie gaan hulle net deurmekaar maak.
Dis mos beter om met 'n leuen bemoedig te word as om met die waarheid ontnugter te word.
En so bly gelowiges deurmekaar sonder om ooit tot die kennis van die waarheid te kom.
Paulus stel dit so mooi: Mense wat altyd leer
en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie (2 Tim 3:7).

Hierdie gelowiges weet nie dat die Bybel volgens Efesiërs 2
in drie hoof snitte ingedeel is nie - die "VROEËR" tydperk" (Genesis tot Handelinge 9),
die "MAAR NOU" tydperk (Romeine tot Filémon) en die "EEUE WAT KOM" (Hebreërs tot Openbaring).
Die VROEËR en die EEUE WAT KOM is Israel se profetiese program.
Dit is nie vir ons nie.
Dit handel nie oor ons nie en dit praat nie met ons nie.

Ons leef vandag in die "MAAR NOU" tydperk.
Dit is die dispensasie van die genade van God.
Paulus is die skrywer van die 13 boeke, Romeine tot Filémon.
Dit is direk aan ons as die liggaam van Christus geadresseer.
Paulus is die apostel is van die dispensasie van die genade van God
en van die liggaam van Christus.
In sy briewe alleen vind ons wat die dood, begrafnis en opstanding van Christus vir ons beteken,
leerstellings van die kerk, ons Christelike wandel en ons eindbestemming.