Willem Franck

Follow on Facebook
Paasfees
deur Pastoor Willem Franck - 10 April 2020

Paasfees is nie ‘n fees wat Christus óf Paulus, die apostel van die heidene, vir gelowiges in hierdie bedeling voorgeskryf het nie.

Om die waarheid te sê, Paulus het geleer ons moenie enige feeste en ‘heilige dae’ onderhou in hierdie bedeling nie (Kol 2:16-17).

Jesus het wel die pasga, wat ‘n jaarlikse Joodse fees vir Israeliete was, onderhou.
Ons (die liggaam van Christus) is egter nie Israel nie... ons onderhou nie die Joodse feeste nie.

Paasfees is ‘n heidense fees wat reeds in die Bybelse tyd deur ongelowige heidene gevier is.
In Handelinge 12:4 lees ons dat koning Herodes (‘n ongelowige) paasfees gevier het, of ten minste erkenning gegee het aan die fees.
Die heidense paasfees en die Joodse pasga het toevallig oor dieselfde tydperk elke jaar plaasgevind.

Wat was paasfees?

Paasfees het ‘n Chaldeeuse (heidense) oorsprong.
‘Ishtar’ was die heidense koningin van vrugbaarheid... vandaar die paashaas en paaseiers.
Dit is alles deel van die heidense jaarlikse vrugbaarheidsritueel wat die Rooms Katolieke Kerk in 325 n.C. amptelik aanvaar het as ‘n Christelike fees...
die Rooms Katolieke Kerk het 'n bevel (edik) uitgereik dat dit jaarliks deur Christene gevier moet word.

Ek besef die meeste Christene dink hulle vier Christus se dood, begrafnis en opstanding van Vrydag tot Maandag oor paasnaweek,
maar in werklikheid is hulle besig om ‘n heidense vrugbaarheidsritueel te vier wat honderde jare voor die ontstaan van die Christendom reeds bestaan het.
En die satan is natuurlik elke jaar in ekstase oor sy oorwinning.

Persoonlik vier ek nie paasfees nie.
Die dood, begrafnis en opstanding van Christus is my evangelie wat ek elke dag van elke jaar verkondig:

“dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte” (1 Kor 15:3-4).

Dit is die evangelie van die genade van God (Hand 20:24).

Jesus is in elk geval nie op die Vrydagmiddag gekruisig nie, maar reeds op die Woensdagmiddag.
Christene wat Vrydag die dood van Christus vier is daarom mosterd na die maal.
Hulle word deur godsdienstige Rooms Katolieke kerkvaders mislei wat die kruisiging van Woensdag na Vrydag verander het.
Ons moet Jesus se dood en opstanding elke dag in ons lewens herdenk, nie tydens die heidense paasfees óf die Joodse pasga nie.