Nikos KINDERKERK


Projek

Sondagskool / Kinderkerk

Ons het huidig net een Sondagskool klaskamer, maar twee klasse.
Een groep hou buite klas maar weens die koue raak dit onmoontlik.
Ons Sondagskool is vir ons baie belangrik en daarom wil ons die onderdak gedeelte aan die agterkant van die buite gebou omskep in 'n klaskamer.
Ons benodig stene, sand, klip, sement, vensters, 'n deur en finansies.

Bank Besonderhede

Capitec Wonderpark
Takkode: 470010
Rekening nommer: 1202542407
Spaar rekening
Verwysing: U van - kinderkerk

Leeraars

Marita Botha

Heinrich Schoeman

Sondae

17 Junie 2015